kierunku do przystanku autobusowego, po stronie osiedla). To właśnie tędy dzieci chodzą do pobliskich szkół, a młodsze są odprowadzane do przedszkola. Znajduje się tam również  przystanek komunikacji publicznej.

W trakcie remontu zerwana została stara i zniszczona nawierzchnia. Pracownicy Zakładu Robót Drogowych wymienili podbudowę a następnie ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Dzięki temu poprawił się komfort i bezpieczeństwo przemieszczania się pieszych.

Remonty chodników w tym rejonie będę kontynuowane w przyszły roku. Zapowiadają to przedstawiciele Rady Osiedla Rataje. To właśnie ona wskazała do wykonania remont chodnika na ul. Orlej. Koszt prac to 76 tysięcy złotych, a środki na ten cel przekazała RO Rataje.