Zakres zadania pod nazwą Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu – etap 3: od ulicy Bratumiły do ulicy Rubież obejmował budowę chodnika o długości 339 metrów i szerokości od 1,5m do 2,3m, budowę zatok postojowych po obu stronach ulicy, uzupełnienie zadrzewień i rekultywację trawników. Nawierzchnia chodnika została wykonana z płyt betonowych. Wyznaczono również 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Koszt prac wyniósł blisko pół miliona złotych. Większość z tej kwoty została pokryta ze środków Rady Osiedla Naramowice.