Tym razem prace były prowadzone od posesji nr 29 do ul. Kępińskiej oraz od ul. Szubińskiej do końca ul. Bohaterów Westerplatte. Dzięki tym pracom piesi zyskali kolejne nawierzchnie po których mogą się wygodnie poruszać.

Nawierzchnia z kostki została ułożona tak, by nawiązywać do chodników na tej i okolicznych ulicach. Wyremontowane zostały także wjazdy na posesje, ułożone nowe krawężniki. W trakcie prac zadbaliśmy także o zieleń, która będzie komponowała się z odnowioną nawierzchnią, dzięki czemu na estetyce zyska okolica.

Koszt prac, który został sfinansowany ze środków, którymi dysponuje Rada Osiedla Świerczewo wyniósł 107 tysięcy złotych.