Przy zjedzie z mostu Królowej Jadwigi w stronę centrum, gdzie pasy jezdni rozdzielają się na trzy, zamontowana została specjalna wysepka. To właśnie w tym miejscu kierowcy jadący w kierunku Dębca nagminnie wjeżdżali na torowisko blokując ruch tramwajów linii nr 3, 6, 12 i 18 .

Oprócz wysepki, wzdłuż torowiska zamontowane zostały separatory oddzielające część przeznaczoną dla pojazdów szynowych od samochodów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu fizycznie rozdzielony został ruch co pozwala na przyspieszenie jazdy tramwajów na dojeździe do skrzyżowania oraz zwiększa regularność przejazdów, szczególnie w godzinach komunikacyjnego szczytu.