„Zebra” zlokalizowana na ul. Chartowo w sąsiedztwie charakterystycznego eliptycznego apartamentowca to ostatnie na tej ulicy przejście dla pieszych, które nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Ten stan rzeczy już wkrótce ulegnie zmianie. Budowa sygnalizacji, wraz z towarzyszącymi jej pracami w rejonie przejścia zakończy się wczesną jesienią. Dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo, szczególnie wśród pieszych pokonujących w tym miejscu dwujezdniową ulicę.

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji podziemnych i montaż sygnalizatorów, przebudowę przejścia dla pieszych, polegającą na jego rozbudowie o przejazd rowerowy oraz obniżenie krawężników na dojściach i dojazdach do krawędzi jezdni. Sygnalizatory zostaną wyposażone w urządzenia akustyczne oraz przyciski o poszerzonej funkcjonalności.

Wykonany zostanie również kanał teletechniczny pomiędzy przejściem, a skrzyżowaniem z ul. Kurlandzką, który posłuży do zasilania i transferu danych z nowej sygnalizacji. Umożliwi on również w przyszłości montaż monitoringu wizyjnego.

Zakończenie prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej na ul. Chartowo planowane jest na przełom września i października br. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,3 miliona złotych.

Z uwagi na położenie placu budowy w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac.