Po jej zakończeniu wygodniej i bezpieczniej będzie można przejść od ulicy Opolskiej w kierunku przystanku autobusowego Okrzei. W ramach prac, po południowej stronie ulicy Kołłątaja, wybudowany został chodnik o szerokości dwóch metrów z płyt betonowych 50x50cm (wymienione były także krawężniki) oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wykonane są zatoki postojowe z płyt ażurowych, które mają na celu uporządkowanie parkowania w tym rejonie.

Większość prac jest już ukończona. W ostatnim etapie sfrezowany będzie pas zniszczonej nawierzchni jezdni przylegający do chodnika i w jego miejsce ułożona nowa nawierzchnia.

Inwestycja zakończy się w marcu 2024 roku, a jej koszt to prawie 600 tys. złotych z czego 120 tys. zł przeznaczyła Rada Osiedla Świerczewo ze środków będących w jej dyspozycji.