- Mimo, że prace koncentrują się przede wszystkim na infrastrukturze podziemnej, od ul. Szklarniowej rozpoczęto już roboty drogowe, a na ulicy bocznej od ul. Hodowlanej trwa układanie chodnika. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowano dotąd m.in. przewiert o długości ok. 75 metrów oraz wbudowano studnie kanalizacyjne na odcinku dochodzącym do ul. Szklarniowej. Rozpoczęła się także budowa komory pod przepompownię ścieków – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonawca robót przeprowadza konserwację istniejącego rowu melioracyjnego, do którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Na ul. Hodowlanej powstaje również nowy kanał technologiczny.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego w technologii LED, a także nasadzenia zieleni po północno-wschodniej stronie ulicy.

Zakończenie robót budowlanych jest zaplanowane na II kwartał bieżącego roku.

PIM