- To jest bardzo ważna inwestycja, bo chociaż ma charakter lokalny, to jednak ma istotne znaczenie dla komunikacji publicznej w tej części Poznania. O ten dwukilometrowy odcinek ulicy Folwarcznej zabiegało wiele osób mieszkających w tym rejonie Poznania. Chodziło o możliwość szybszego dojazdu do pętli tramwajowej na Franowie, a szczególnie o skrócenie dojazdu autobusów komunikacji publicznej. To zachęta nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale także dla tych mieszkających poza Poznań, żeby korzystali z komunikacji publicznej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Przebudowana została cała przestrzeń wokół z udogodnieniami dla pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem jest też przystanek Kiss & Ride, dzięki któremu rodzice mogą zostawić dzieci w miejscu, z którego same dojdą już kawałek bezpieczną drogą do szkoły przy ulicy Szpaków. Podczas inwestycji zadbano również o wątki historyczne - utrwalono wzdłuż ulicy Stalowej przebieg dawnej Kolei Średzkiej. Ma to też duże znaczenie dla miłośników historii pojazdów szynowych i też koresponduje z tymi elementami, o które zadbaliśmy przy okazji budowy parku Rataje oddając go do użytku rok temu, gdzie także kolej średzka została w ten sposób upamiętniona.

Zakończone roboty objęły nie tylko budowę ul. Folwarcznej, lecz również rozbudowę ul. Szwajcarskiej (przy zajezdni tramwajowej), a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej i Reknickiej. W efekcie inwestycji ulice, które do tej pory miały nawierzchnię gruntową bądź z betonowych płyt - zyskały oświetlenie, odwodnienie, jezdnię z nawierzchni bitumicznej, chodniki i drogi rowerowe. Istniejące skrzyżowanie ulic Piwnej, Stalowej i Kobylepole przebudowano w bezpieczne rondo. W ramach nowego układu drogowego wybudowano również drugie rondo, na połączeniu ulic Stalowej i Folwarcznej.

Powstały dwa dojścia do os. Przemysława, zatoki dla autobusów, przejazdy i przejścia kolejowe, przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej przy ul. Szpaków. W jej rejonie wprowadzono też udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły - zatokę postojową typu Kiss&Ride (zatrzymaj się, wysadź i jedź). Nasadzono nową zieleń.

Wzdłuż całej trasy przebiegać będą oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki. Kanalizacja teletechniczna umożliwi w przyszłości montaż monitoringu miejskiego w tym rejonie. Przebudowana została także sygnalizacja świetlna przy przejeździe przez torowisko na ul. Szwajcarskiej, na zjeździe do zajezdni tramwajowej. Przy przystanku Franowo, w kierunku ul. Folwarcznej, postawiono kilkanaście stojaków dla rowerów.

- Budowa trwała o niemal dwa miesiące krócej niż przewidywała to podpisana w listopadzie ubiegłego roku umowa. Zapisano w niej, że wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca - spółka Strabag - ma na jej realizację 13 miesięcy. Staraliśmy się wszyscy, by mieszkańcy mogli jak najwcześniej korzystać z tak potrzebnego nowego układu drogowego - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Dzięki koordynacji tej inwestycji z zaplanowanymi działaniami inwestycyjnymi miejskiej spółki Aquanet, w ramach tej samej umowy w ul. Kobylepole powstała kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz z przyłączami. Wodociąg zbudowany został również w ul. Piwnej i Reknickiej. Koszt prac wodno-kanalizacyjnych sięgnął 1,6 mln zł.

Łącznie budowa ul. Folwarcznej i przebudowa układu drogowego w tym rejonie kosztowały ok. 33,7 mln zł. Finansowano ją przede wszystkim ze środków budżetowych miasta Poznania. Kwotą 3,55 mln zł realizację inwestycji dofinansowała IKEA.

Dwie linie autobusowe pojadą ul. Folwarczną

- Przebudowa ul. Folwarcznej jest ważna nie tylko korzyści komunikacyjnych dla mieszkańców tej części Poznania, ale przede wszystkim krótszego dojazdu do centrum miasta transportem publicznym. Nie ma innej alternatywy jak rozwój transportu publicznego, zwłaszcza kiedy widzimy ile samochodów przybyło w ostatnich latach. Tego się nie da inaczej opanować, jak tylko rozwojem transportu publicznego i preferowania rozwiązań dla autobusów i tramwajów. Jeśli chcemy ograniczać korki, alternatywą może być tylko transport publiczny - zaznacza Mariusz Wiśniewski.

Modernizacja ulicy Folwarcznej umożliwi korzystanie z niej także przez miejskie autobusy. Dzięki temu z pętli tramwajowej na Franowie będzie się można przesiąść już nie tylko na miejskie i podmiejskie autobusy linii numer 154, 511, 512 i 238 oraz  mające duże znaczenie dla obsługi komunikacyjnej Kobylepola, Zalasewa i Swarzędza linie numer 155 i 166. Autobusy te rozpoczną kursowanie po nowej trasie od 1 listopada.

- Wzrost znaczenia komunikacyjnego węzła na Franowie to dobra informacja i ukłon dla mieszkańców osiedla Przemysława, którzy od lat starali się o dogodne połączenie transportem zbiorowym z tramwajami na Franowie. Teraz tak się stanie - mówi Jan Gosiewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Mieszkańcy Kobylegopola, a zwłaszcza osiedla Przemysława poprzez szybkie i wygodne połączenie z pętlą tramwajową Franowo zyskają możliwość przesiadki na tramwaj linii nr 1, 16 lub 18. Skorzystają na tym także mieszkańcy Zielińca, Swarzędza i Zalesewa, dla których podróż do centrum Poznania komunikacją publiczną będzie realną alternatywą w porównaniu z jazdą samochodem.

Linia nr 155

RONDO RATAJE - Krzywoustego - Jantar - Brneńska - Milczańska - Bobrzańska - Żegrze - Chartowo - Dymka - Szwajcarska - Folwarczna - Stalowa - Kobylepole - Borówki - Żywiczna - Swarzędz/Szumana - Swarzędz/Przybylskiego - Swarzędz/Graniczna - Zalasewo/Planetarna - ZALASEWO PLANETARNA SZKOŁA / ZALASEWO OS.LEŚNE

Linia nr 166

RONDO RATAJE - Zamenhofa - Piłsudskiego - Inflancka - Bobrzańska - Żegrze - Chartowo - Kurlandzka - Szwajcarska - Folwarczna - Stalowa - Piwna - Browarna - Światopełka - Warszawska - Sośnicka - Sarnia - ZIELINIEC

RB/UMP