Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 26 października do 3 grudnia 2021 r., w związku z budową przyłącza cieplnego, wygradzane będą fragmenty jezdni, chodnika, drogi rowerowej i pobocza ul. Kaliskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Na czas zajęcia części jezdni wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Kaliskiej od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Polanki. Objazd wyznaczono ulicami: Polanka, Katowicką, Baraniaka i Jana Pawła II.

Ponadto od 25 października do 15 listopada br., w związku z przebudową sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wyłączane z ruchu pojazdów będą fragmenty ul. Zamysłowskiej: najpierw krótki odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Będlewską, a następnie odcinek na północ od powyższego skrzyżowania. Utrzymane zostaną dojazd i dojście do posesji.