Budowany jest kanał technologiczny oraz chodnik z płyt o wymiarach 50x50cm. Wytyczone zostaną dwa nowe przejścia dla pieszych i zamontowane maty fakturowe dla osób z dysfunkcjami wzroku. Obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, powstaną z myślą o osobach z dysfunkcjami ruchu.

Roboty zakończą się w listopadzie. Ich koszt to prawie 500 tysięcy złotych.

Po ich zakończeniu wygodniej i bezpieczniej będzie można dojść między innymi do zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi, czy też na pobliskie boisko Orlik. Z nowego chodnika będą korzystali nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale prawdopodobnie - głównie najmłodsi uczestniczy ruchu drogowego, czyli uczniowie udający się na lekcje lub by aktywnie spędzić czas na boisku.