Było to ostatnie przejście bez sygnalizacji na tej bardzo ruchliwej ulicy. Piesi mają tam do przejścia po dwa pasy jezdni w obie strony oraz torowisko tramwajowe. Korzystają z niego dzieci idące do szkół, osoby starsze do klubu seniora, prowadzi również droga na przystanki autobusowe, do przychodni i sklepów.

Niestety na ulicy Zamenhofa wielu kierowców przekracza dopuszczalną prędkość. Niektórzy z nich wyprzedzali na przejściu dla pieszych i stwarzali zagrożenie dla życia i zdrowia.

O montaż sygnalizacji przy skrzyżowaniu z ul. Jastrzębią zabiegali okoliczni mieszkańcy oraz lokalni samorządowcy. Dzięki przeprowadzonym pracom piesi mogą łatwiej i bezpieczniej przejść przez jezdnię. Zwiększy się również bezpieczeństwo kierowców. Poprawie uległ także komfort przechodzenia, gdyż wyremontowane zostały schodki przy torowisku tramwajowym. Wyznaczony został przejazd rowerowy.