Ulica Stróżyńskiego należy do jednych z ważniejszych w tej części Poznania. Przejeżdża nią wiele pojazdów. Jezdnię przecinają przejścia dla pieszych, którymi przechodzi się do szkół, sklepów, przychodni czy też na przystanki komunikacji publicznej.

Prace związane z wprowadzaniem zmian prowadzone są w oparciu o projekt zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. O nowe rozwiązania wnioskowali mieszkańcy i członkowie lokalnej rady osiedla. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczy to przede wszystkim pieszych.

Głównymi zmianami jest wydzielenie w okolicy sklepu Chata Polska azyli dla pieszych, uporządkowanie oznakowania i parkowania.

Przy przejściu dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. bł. Marka z Aviano (w kierunku ul. Wiedeńskiej) zawężana jest jezdnia i montowane są separatory.

Ma to być fizyczne wymuszenie na niektórych (tych, którzy nie respektują przepisów) kierowcach przestrzegania zakazu wyprzedzania w tym rejonie oraz jazdy z dozwoloną prędkością (odcinkowe ograniczenie do 30 km/h). Jest to szczególnie ważne w rejonie przejść dla pieszych, gdzie dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Same zmiany – azyle przy sklepie – mają także ułatwić wyjazd i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z osiedla Jana III Sobieskiego. Przygotowany jest azyl do jadących w lewo (w stronę ronda).  

Uporządkowane zostanie także oznakowanie wzdłuż ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. bł. Marka z Aviano do ul. Szymanowskiego. Zmiany są wprowadzane i potrwają (w przypadku złej pogody) do końca czerwca.