- Zwiększenie bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących to najważniejszy cel instalacji urządzeń akustycznych na sygnalizatorach świetlnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym samodzielne pokonanie przejścia dla pieszych jest znacznie łatwiejsze i bardziej bezpieczne - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Na sygnalizację akustyczną składają się przede wszystkim głośniki emitujące dźwięk naprowadzający osobę niewidomą na sygnalizator. Ich głośność jest automatycznie dostosowywana do natężenia dźwięków otoczenia. Drugim elementem są przyciski, często wyposażone w szereg dodatkowych funkcji. Najbardziej zaawansowane sygnalizacje mają systemy naprowadzania pieszych na przycisk i dźwiękowego powiadamiania o przyjęciu zgłoszenia, a także listwy z dotykowymi piktogramami prezentującymi topografię przejścia dla pieszych. Dzięki temu osoba niewidoma lub niedowidząca łatwiej odnajdzie przycisk, zyska pewność co do tego, że użyła go prawidłowo oraz zorientuje się, co czeka ją po drodze na drugą stronę jezdni. Tego rodzaju techniczna pomoc ma szczególne znaczenie na ruchliwych ulicach, również tych dojazdowych do poznańskich osiedli.

Każdego roku w sygnalizację akustyczną wyposażane są kolejne przejścia dla pieszych na terenie Poznania. W 2020 roku została ona zamontowana na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Dzięgielowej, gdzie dotąd sygnalizacji świetlnej nie było w ogóle. Wyposażone w urządzenie akustyczne zostały również sygnalizacje na skrzyżowaniach ul. Serbskiej i Wilczak oraz Pawiej i Inflanckiej.

Na realizację tych trzech zadań przeznaczono w zeszłym roku łącznie 680 tysięcy złotych.