Przejście przez jezdnię na ul. Chartowo łączy osiedla Rusa i Tysiąclecia. To właśnie nimi prowadzi droga do przedszkola, szkoły, kościoła, czy też w kierunku sklepów i przystanków komunikacji publicznej.

Choć, po zmianie przepisów to pieszy ma pierwszeństwo przed samochodami oraz pomimo wzrostu wysokości mandatów - wciąż wielu kierowców jadących ul. Chartowo łamało przepisy. Notorycznie dochodziło do wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych. Mogło to doprowadzić do bardzo niebezpiecznych i tragicznych sytuacji na tej dwupasmowej i dwukierunkowej ulicy.

Przycisk od sygnalizcji świetlnej zamontowany na słupie. W tle przejście dla pieszych i przejazd rowrerowy

 

By poprawić bezpieczeństwo przy przejściu dla pieszych przez ul. Chartowo zamontowana została sygnalizacja świetlna. Z taką prośbą zwracało się wielu mieszkańców wspomnianych ratajskich osiedli.

Sygnalizacja jest dodatkowo wyposażona w elementy akustyczne, bardzo pomocne dla osób z dysfunkcjami wzroku. W ramach prac wybudowano kanał teletechniczny do skrzyżowania ulic Chartowo – Kurlandzka, na potrzeby m.in. monitoringu miejskiego oraz przebudowano układ drogowy. Wyznaczony został także przejazd rowerowy.

Koszt budowy sygnalizacji i infrastruktury towarzyszącej to 133 tysiące złotych.