Szeroki, niezagospodarowany do tej pory pas rozdziału na ulicy Matyi pomiędzy torowiskiem, a jezdnią zamienił się w ostatnich dniach w urządzoną przestrzeń.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich posadzonych zostało 12 drzew – platany, klony, wiązy i ambrowce amerykańskie oraz 240 sztuk róż i bylin. Nasadzenia nie przykuwają dziś uwagi, bo dodatkowo zostały zabezpieczone matami na czas zimy, jednak już przyszłą wiosną i latem powinny się nie tylko zazielenić, ale również kolorowo zakwitnąć.