O problemach związanych z cyklicznym utwardzaniem i utrzymaniem dróg gruntowych nie trzeba nikogo przekonywać. Mankamenty tego rodzaju ulic stają się szczególnie uciążliwe właśnie teraz, wczesną wiosną. Częste opady deszczu lub śniegu powodują, że wiele dróg gruntowych wymaga interwencyjnych napraw. Dlatego też w ubiegłym roku przeprowadzono pilotażowo utwardzenie kilku gruntowych ulic na terenie Poznania, przy którym zastosowano nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych.

Samo rozwiązanie w postaci „ażurów” jest dobrze znane mieszkańcom wielu poznańskich osiedli. Innowacją jest natomiast sposób jej wykorzystania. Do zeszłego roku płyty ażurowe były stosowane przy przebudowach dróg. Nowe podejście wiąże się z użyciem płyt ażurowych do utwardzania dróg lokalnych, które nie mają w najbliższej perspektywie zaplanowanej budowy kanalizacji deszczowej czy sanitarnej, ale posiadają przepuszczalne podłoże, w które wsiąkną wody opadowe.

W tym roku prace polegające na utwardzeniu nawierzchni z wykorzystaniem płyt ażurowych zostaną przeprowadzone na sześciu ulicach: Mścibora i Zbyłowita (Antoninek – Zieliniec – Kobylepole), Obrzeże (Górczyn), Otwarta (Fabianowo – Kotowo), Irysowa (Kwiatowe) i Bursztynowa (Umultowo). Drogi te zostały wybrane spośród 22 ulic wytypowanych w porozumieniu z Radami Osiedli i na podstawie wyników badań geotechnicznych. Nawierzchnia ażurowa może być ułożona tam, gdzie podłoże zapewnia właściwą przepuszczalność wód opadowych, a poziom wód gruntowych nie jest zbyt wysoki. Dodatkowym kryterium decydującym o wyborze ulic były koszty. Na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę 3 milionów złotych z założeniem, że zostanie ona przeznaczona na remont kilku ulic w różnych częściach miasta.

Utwardzone drogi zyskają jezdnie o szerokości 5 metrów, z czego 3,6 metra zajmować będzie zbudowany z płyt ażurowych pas ruchu dla aut, a pozostałe 1,4 metra zostanie wykonane z kostki betonowej z przeznaczeniem dla pieszych i rowerzystów.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla wspomnianych wyżej ulic. Ich realizacja w terenie planowana jest w drugiej połowie tego roku.