- W ubiegłym tygodniu odbyły się próby obciążeniowe wiaduktu, które zakończyły się pozytywnym wynikiem potwierdzającym wykonanie obiektu zgodnie z założeniami projektowymi. To pozwoliło nam przystąpić do kolejnego kroku, czyli układania asfaltowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na wiadukcie i dojazdach do niego – mówi Barbara Plenzler-Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji.

Wraz z wiaduktem zmienia się okoliczny układ drogowy. Po obu stronach przeprawy powstają dwa nowe ronda – na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną oraz z ul. Bobrzańską. Asfaltowanie rozpoczęło się właśnie od tych rond i przylegających do nich jezdni. Ze względu na dynamikę prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie powstających rond. W zależności od postępu robót, ruch jest odpowiednio przekierowywany – gdy asfalt zostanie ułożony na jednej części drogi, to ekipy budowalne przeniosą się na drugą, a przejazd możliwy będzie jezdnią o nowej nawierzchni.

Zgodnie z zapowiedziami, od 28 października znów możliwy jest wyjazd z ul. Ślężańskiej w ul. Bobrzańską. Prowadzone na tym skrzyżowaniu roboty dotyczące nawierzchni dobiegły końca. Coraz bardziej widoczne są również postępy prac polegających na budowie nowych dróg rowerowych i chodników zarówno na wiadukcie, jak i po obu jego stronach.

Przebudowa wiaduktu łączącego Żegrze i Chartowo rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Inwestycja była konieczna ze względów bezpieczeństwa, bo stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację. Stary wiadukt został całkowicie rozebrany, a nowy to konstrukcja czteroprzęsłowa z odpowiednim odwodnieniem. W ramach prac wykonawca nasadzi również w rejonie inwestycji drzewa, krzewy i byliny.

PIM