Dzisiaj rozpocznie się demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych na betonowych pylonach na moście Teatralnym. Zgodnie z informacją od konserwatora, oprawy są w złym stanie technicznym, co może zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywającym w ich pobliżu. Z punktu bezpieczeństwa pieszych w nocy, oprawy te nie są niezbędne, ponieważ na moście zainstalowane jest oświetlenie na słupach stylizowanych, które jest wystarczające. W związku z otrzymanym zgłoszeniem od konserwatora, ZDM zdemontuje oprawy. Ich odtworzenie będzie możliwe później, po uzgodnieniach z autorem projektu renowacji mostu.