Na początku marca br. firma prowadząca roboty ziemne przy budowie sieci elektroenergetycznej uszkodziła system korzeniowy czterech lip przy ulicy św. Jerzego. Została zobowiązana do rocznej pielęgnacji rehabilitacyjnej uszkodzonych drzew oraz dodatkowo do posadzenia nowych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich.

Dziś mieszkańcy Wildy mogą się cieszyć z 33 drzew posadzonych na koszt wykonawcy na ulicy Krzyżowej - 19 platanów, Bielniki - 10 jesionów i Dolna Wilda - 4 lipy. Koszt zakupu i posadzenia jednego drzewa to około 1 000 zł. Nasadzenia, na zlecenie wykonawcy, zrealizowała firma ogrodnicza.

Warto podkreślić, że wykonawca sfinansuje kolejne dwa lata pielęgnacji nowo posadzonych drzew, tak aby zapewnić im dobre warunki wzrostu.