*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2017-11-16
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Mieszka I i Alei Solidarności
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: wydział sterowania ruchem ZDM
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. Dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
4. Dla skrzyżowania Mieszka I - Solidarności – zmiana organizacji ruchu na wlocie wschodnim, dopuszczenie ruchu na wprost z prawego pasa dla autobusów jadących prosto, wykonanie projektu elektrycznego, drogowego, organizacji ruchu wraz sygnalizacją.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 luty 2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.53.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-22 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-22 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-16
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wilczak i Serbskiej
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pomiarów ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
2. Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji.
3. Dostosowanie organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
4. Dla skrzyżowania Wilczak - Serbska – zmiana organizacji ruchu na wlocie wschodnim, dopuszczenie ruchu na wprost z prawego pasa dla autobusów jadących prosto, wykonanie projektu organizacji ruchu wraz sygnalizacją.
5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 luty 2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
w załaczniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.54.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-22 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-22 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-16
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu wymiany zestawów baterii i akumulatorów wraz z kalibracją urządzeń na 16 aktywnych przejściach dla pieszych na terenie miasta Poznania
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel. 61 64 65 459
aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu wymiany zestawów baterii i akumulatorów wraz z kalibracją urządzeń na 16 aktywnych przejściach dla pieszych na terenie miasta Poznania, w szczególności:
- należy wymienić baterie w 37 czujnikach (detektorach);
- należy wymienić akumulatory w 37 urządzeniach, (w każdym urządzeniu znajduje się 6 akumulatorów);
- należy ustawić i dokonać kalibracji czujników aktywnych przejść dla pieszych;
- należy poddać utylizacji zużyte baterie i akumulatory zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 grudzień 2017
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Szczegóły w załączniku.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.48.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-22 08:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-22 10:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-22 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-22 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-15
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Garbary do ulicy Mostowej
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, 61 64 65 460
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: szczegóły w załączniku
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 grudnia 2017
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
szczegóły w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.52.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-22 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-22 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-11-15
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany lokalizacji sterownika sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Krakowska - Półwiejska i Warszawska – Krańcowa
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, 61 64 65 460
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: szczegóły w załączniku
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 stycznia 2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
szczegóły w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: is.342.51.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-11-22 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-11-22 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-11-22 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka


Dowiedz się więcej