*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert

drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2017

Wymiana nawierzchni chodnika w strefie płatnego parkowania ul. Matejki

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 287 957,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Parametry betonu podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
317 644,43 zł 72  
 
C 12/15
2 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
489 109,07 zł 72  
 
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.45.2017

Przebudowa ul. Brzechwy w zakresie remontu chodnika i ścieżki rowerowej Etap I na odcinku od ul. J. Tuwima do przystanku autobusowego przy ul. Maklakiewicza

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 240 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
362 044,30 zł 72
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
400 117,28 zł 72
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
549 999,90 zł 72
4 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
373 020,13 zł 72
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-17
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.47.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 949.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
20.460,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.44.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej oraz w ul. Szczepankowo w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 605.081,76 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej w Poznaniu – 348.651,63 zł;
- Część II – Remont nawierzchni chodnika w ul. Szczepankowo w Poznaniu – 256.430,13 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(ilość miesięcy)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 334.449,12 72 C 12/15
Część II 247.130,12 72 C 12/15
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Część I 310.798,25 72 C 12/15
Część II 240.068,57 72 C 12/15
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Część I 364.021,94 72 C 12/15
Część II 258.893,91 72 C 12/15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-12
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.46.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 300.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl 479.700,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2017

„Rozbudowa ul. Czarna Rola w Poznaniu na odcinku od ul. Pasterskiej
do ul. Naramowickiej”

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 780 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
1. RBD System Sp. z o.o.
ul. Głowna 18K
62-023 Borówiec
676 259,02 zl 72 75
2. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
 
BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań
2 342 729,40 zł 72 147
3. Konsorcjum firm:
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
 
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
812 862,22 zł 72 75
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.43.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172.395,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 RDR Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
154.327,37 zł 72 Beton o parametrach
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Masztalarskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 205 977,05 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 275 866,18 zł 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.40.2017

Wymiana dylatacji mostu Lecha w Poznaniu - nitka południowa

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 640.013,28 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym
(ilość dni kalendarzowych)
1 TARCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice; Oddział Wrocław, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 590.423,15 60 22
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.592.099,29 zł brutto,
w tym:
- dla Części I  (Zadania nr 1) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta: kwotę w wysokości: 4.199.995,82 zł brutto.                  
 
- dla Części II (Zadania nr 2) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi: kwotę w wysokości 231.027,27 zł brutto.
 
- dla Części III (Zadania nr 3) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego: kwotę w wysokości 160.072,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 1 3.553.192,02 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 36
2 169.086,87 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 36
2 Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław 3 198.245,25 Czas usunięcia awarii urządzeń WIM 45 godzin 42


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 800.000,00 zł brutto, w tym:
- dla części 1 obszar zachodni: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 2 obszar północny: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 3 obszar wschodni: 266.666,66 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę:
 
Numer oferty Część zamówienia, o którą ubiega się wykonawca Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
1  Część 3 obszar zachodni Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 199.547,21 48


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.38.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Płockiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 214.181,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 185.699,10 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
141.801,90 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-12
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.33.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Kazimierza Wielkiego i Mostowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 212.010,87 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo. 523.956,51 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 242.691,30 48
3  ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 256.701,00 48
Data zamieszczenia informacji 2017-06-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 220.877,22 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 212.300,16 72 Beton o parametrach C 12/15
2 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.729,98 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
174.064,03 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.35.2017

Przebudowa chodnika po stronie zachodniej i wyznaczenie miejsc do parkowania po stronie wschodniej w ul. Zagonowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 273.159,62 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 394.773,47 72
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
269.440,18 72
4  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 338.481,81 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 260.552,72 72
Data zamieszczenia informacji 2017-06-05
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.28.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary - Estkowskiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 198.960,07 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak sp. j. 364.913,33 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 345.013,04 48
3  Energo-Tech sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo 358.937,09 48
Data zamieszczenia informacji 2017-05-31
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.34.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biedrzyckiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 209.371,31 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
149.505,00 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 211.695,18 72
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
163.975,16 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-30
drukuj
Nr postępowania DZ.RR.341.27.2017

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy św. Łazarz w Poznaniu

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
(w latach)
1 GZD sp. z o.o., sp.k.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
294.097,22 15
2 Konsorcjum firm:
ROTOMAT sp. z o.o.,
ul. Stabłowiecka 134, 56-062 Wrocław
DUCTUS sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
595.475,34 10
Data zamieszczenia informacji 2017-05-22
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.32.2017

Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu - etap 2

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 1.103.960,51 72
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 774.051,44 72
3  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 857.974,20 72
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 689.798,49 72
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 879.965,38 72
6 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
809.740,48 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-29
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.26.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 250.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 181.621,80
2 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań 199.658,52
3 Przemysław Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin 110.572,08


 
Data zamieszczenia informacji 2017-05-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.30.2017

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia Poznania w 2017r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 320.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła 365.310,00
2 Tomasz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMAX-Q, ul. Głuszyna 209 m 1, 61-329 Poznań 299.997,00
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 309.960,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.31.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 179.905,95 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Hanna Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rawent Serwis, ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 179.500,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.25.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 201.364,69 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bruk-Bau, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 138.370,76 60
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 125.081,66 72
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 126.514,49 72
4 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-Bud-Trans”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
143.125,88 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 134.811,30 72
6 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
121.563,50 72
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
157.860,17 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.23.2017

Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Kościuszki oraz w ul. Niezłomnych w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 345.124,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska
274.934,50 72
2 COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 385.106,12 72
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-05-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.21.2017

Dostawa koszy na odpady w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 165.189,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 46.125,00 zł;
Część II – 119.064,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 127.920,00 48
2 Jacek Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID”,
Soczówki 101, 26-330 Żarnów
Część I 46.125,00 48
3 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 111.684,00 48
4 Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna
Część I 119.925,00 48
5 ARCHISPAW Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 118.080,00 48
6 Stanisław Kęsek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KĘSBET”,
ul. Wolności 28a, 48-231 Lubrza
Część II 51.475,50 48
7 FULCO TECH Sp. z o.o.
ul. Portowa 16j, 44-100 Gliwice
 
Część I 80.836,83 48
Część II 272.828,76 48
8 METALEX Sp. z.o.o.
ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz
Część I 55.165,50 48
9 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZKTZ DOL-EK,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część I 179.580,00 -----
10 „MABUD” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część I 45.202,50 48
11 PPH „SKATOM” Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 51.660,00 48
12. Małgorzata Jania prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ASKLEPIOS
ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
Część I 25.830,00 36
Część II 176.136,00 36
Data zamieszczenia informacji 2017-04-26
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.18.2017

Budowa chodników w pasie drogowym ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 700.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 614.723,19 72
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
625.354,08 72
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 695.880,29 72
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
649.548,04 72
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 677.862,04 72
6 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk,
ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
676.023,31 72
Data zamieszczenia informacji 2017-04-21
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.16.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 397.090,46 zł brutto, w tym na:
Część I – 55.163,78 zł;
Część II – 222.898,73 zł.
Część III – 119.027,95 zł


W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca Część III 135.300,00 48 miesięcy
2 PERFECT ELEKTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I     85.387,02 48 miesięcy
Część II 236.054,85 48 miesięcy
Część III 148.739,78 48 miesięcy
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo Część I 92.338,31 48 miesięcy
Część II 220.683,01 48 miesięcy
Część III 143.145,58 48 miesięcy
Data zamieszczenia informacji 2017-04-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 318.570,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 "Mosty Poznań" Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 419.146,51
Data zamieszczenia informacji 2017-04-07
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.14.2017

Przebudowa ul. Morszyńskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 671.265,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki,
62-090 Rokietnica
434.517,18 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392, 61-441 Poznań 467.315,01 72
3 Szymon Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Roszkowo 1A/4, 62-085 Skoki 399.978,64 72
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7,
64-020 Czempiń
409.507,22 72
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
391.802,60 72
6 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
479.696,81 72
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
426.087,65 72
8 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 355.271,97 72
9 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 387.894,55 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-31
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 492.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 246.000,00 zł;
Część II – 246.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 MSRTRAFFIC Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo Część I 252.843,23 12 miesięcy
2 Global Traffic Systems sp. z o.o.,  Szamotulska 67, 62-081   Baranowo Część II      197.454,36 36 miesięcy
3 IT&ITS Engineering sp. z o.o., ul. Leśna 13, 62-080 Jankowice Część II 297.270,09 36 miesięcy
 
  
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-31
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8.500.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 2.010.000,00 zł;
Część II – 912.000,00 zł;
Część III - 928.000,00 zł;
Część IV - 837.000,00 zł;
Część V - 1.275.000,00 zł;
Część VI - 1.485.000,00 zł;
Część VII - 1.053.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki Część IV 852.527,16
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 2.008.810,80
Część II 911.234,88
Część IV 1.003.687,20
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Część IV 972.047,52
Część VII 1.095.118,92
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część II 1.105.833,60
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część III 1.027.166,40
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część V 1.456.056,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część VI 1.570.838,40
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań Część V 1.284.215,04
Część VII 1.193.880,60
Data zamieszczenia informacji 2017-03-27
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.13.2017

Rozbudowa ul. Strzegomskiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 257.145,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń i Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 199.212,47 72
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
223.164,05 72
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
247.035,64 72
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 186.365,15 72
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
199.301,48 72
6 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 199.315,18 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 - 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 442.652,23 zł brutto, w tym na:
Część I –     75.638,66zł;
Część II –    177.395,65 zł;
Część III - 189.618,95 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
Część III 208.339,56
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część II 166.991,98
Część III 198.023,94
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
Część II 169.388,69
Część III 220.306,56
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 105.092,10
Część II 288.516,06
Część III 215.822,34
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-23
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.10.2017

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 205.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
204.225,89 72
2 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 136.515,81 72
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 118.261,38 72
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
119.890,56 72
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 132.398,50 72
6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 140.706,45 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-14
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.09.2017

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.214.000,00 PLN brutto, tym:
 
  • zadanie nr 1 – Grunwald  – 233.337,15 zł brutto;
  • zadanie nr 2 – Jeżyce – 233.337,15 zł brutto;
  • zadanie nr 3 – Nowe Miasto – 248.014,13 zł brutto;
  • zadanie nr 4 – Stare Miasto – 270.882,90 zł brutto;
  • zadanie nr 5 –  Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto – 326.002,28 zł brutto;
  • zadanie nr 6 – oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu – 268.103,10 zł brutto;
  • zadanie nr 7 – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania – 287.820,00 zł brutto;
  • zadanie nr 8 – trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulicach miasta Poznania – 346.491,00 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zadanie na które złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo i Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 7 359.775,00
Zadanie nr 8
 
357.561,00
 
2 Marcin Kot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drogmax,
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew
Zadanie nr 6 277.119,00
3 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew Zadanie nr 3 268.902,60
Zadanie nr 5 339.406,20
4 Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134,
54-062 Wrocław
Zadanie nr 7 477.240,00
Zadanie nr 8 462.480,00
5 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 2 253.945,80
Zadanie nr 6 284.991,00
6 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie nr 1 256.578,00
Zadanie nr 4 297.168,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojenia ruchu w Poznaniu – Etap II

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.124.281,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.427,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych – 152.274,00 zł;
- Część II – Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych – 198.153,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS, ul. Stawska 160,
08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań Część 1 150.269,10
Część 2 182.236,80
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35,
64-730 Wieleń
Część 2 197.107,50
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Część 1 190.256,40
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.06.2017

Przebudowa ul. Błażeja w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 770.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji robót budowlanych (dni kalendarzowe)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 480.101,45 72 45
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
719.688,56 72 55
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
409.326,10 72 30
4 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
405.336,06 72 30
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
411.714,74 72 60
6 Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
525.523,02 72 40
Data zamieszczenia informacji 2017-03-08
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń
i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 244.770,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 RAWENT Sp. z o.o., Sp.k., ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 197.046,00
Data zamieszczenia informacji 2017-03-03
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin 286.172,42
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 319.288,94
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka 373.185,08
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna 329.806,05
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-23
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.04.2017

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 446.550,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
446.495,00
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2017-02-17
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.837.954,00 zł brutto, w tym na:
Część I –      1.800.000,00 zł;
Część II –     1.037.954,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II część 661.440,00
2 Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I część 2.387.430,00
II część 425.580,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.02.2017

Ochrona obiektu-Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 602.208,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 600.270,01
2 Hunters sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 626.650,56
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 675.403,46
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
565.213,53
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus
sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź i MM Service Security sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź
565.562,40
6 Grzegorz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 790.152,00
7 USI Spółdzielnia Wielobranżowa,
ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań
579.885,61
8 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 613.770,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 – 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 526 117,83 zł brutto, w tym na:
Część I –       507 302,03 zł;
Część II –     843 856,71 zł;
Część III –    687 683,85 zł;
Część IV –    265 446,06 zł;
Część V –     466 232,76 zł;
Część VI –    363 123,66 zł;
Część VII –  1 213 362,51 zł;
Część VIII –   331 637,97 zł;
Część IX –     504 803,01 zł;
Część X   –    539 700,30 zł;
Część XI  –    363 946,32 zł;
Część XII –    767 839,16 zł;
Część XIII –   524 537,31 zł;
Część XIV –   721 654,23 zł;
Część XV –    405 290,64 zł;
Część XVI –   226 915,98 zł;
Część XVII –  660 833,64 zł;
Część XVIII – 612 198,66 zł;
Część XIX –   519 753,03zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72
VI – Rejon 2C 1.398.076,20
XVI – Rejon 5B 596.273,40
XIX – Rejon 6C 1.096.011,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
IV – Rejon 2A 329.191,77
V – Rejon 2B 337.721,40
VI – Rejon 2C 279.680,04
VIII – Rejon 3B 329.835,24
4 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
XI – Rejon 4B 967.128,66
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67
II – Rejon 1B 720.579,18
III – Rejon 1C 526.058,97
VII – Rejon 3A 927.578,25
IX – Rejon 3C 805.013,64
XII – Rejon 4C 799.099,50
XIII – Rejon 4D 729.533,46
XIV – Rejon 4E 874.308,63
XVII – Rejon 6A 622.627,83
XVIII – Rejon 6B 340.179,84
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22
VII – Rejon 3A 1.359.282,39
IX – Rejon 3C 715.502,16
X – Rejon 4A 650.405,04
XI – Rejon 4B 483.405,72
XII – Rejon 4C 723.357,66
XIII-  Rejon 4D 614.846,28
XIV – Rejon 4E 762.216,81
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 534.885,84
IX – Rejon 3C 709.678,26
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-02
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 119.166,67 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-01-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu – Etap I

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 550.000,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 471.626,12 72 miesiące 120 dni kalendarzowych
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski 451.033,85 72 miesiące 50 dni kalendarzowych
3 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo 532.951,53 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
4 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
411.651,92 72 miesiące 110 dni kalendarzowych
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.102.2016

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 465.354,63 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
385.075,00
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.108.2016

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.478,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie – 170.478,00 zł;
- Część II - Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera– 186.000,00 zł;

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, 62-023 Kamionki Część I 154.980,00
Część II 185.976,00
 
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.030.176,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Agencja Ochrony Pewność Sp. z o.o.,
ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno
1.033.716,60
 

Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-19
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.93.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 386.867,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
530.515,36 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Słowackiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 621.307,44 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69 72 miesiące
2 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)  oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 390.945,91 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 326.928,16 72 miesiące
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 miesiące
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 miesiące
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska 368.988,34 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

amawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 369.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.007,40 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.728,70 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.515,41 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-02
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 827.722,80 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 165.337,20 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 99.187,20 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 108.280,80 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 80.427,60 PLN brutto;
dla części V zamówienia - 193.579,20 PLN brutto;
dla części VI zamówienia - 180.910,80 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 101.541,60
Część III 105.391,80
Część IV 77.905,80
Część VI 182.336,40
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 211.140,00
Część II 120.744,00
Część III 133.974,00
Część IV 99.576,00
Część V 231.498,00
Część VI 181.170,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony-Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 62-280 Kiszkowo Część I 175.435,20
Część II 99.705,60
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 223.689,60
Część II 101.206,80
Część IV 112.125,60
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część I 184.248,00
Część V 180.900,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część III 161.859,60
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.422.188,00 PLN brutto, tym dla :

części 1 zamówienia - zadania A1 – 160.920,00 PLN brutto;
części 2 zamówienia - zadania A2 – 159.840,00 PLN brutto;
części 3 zamówienia - zadania A3 –173.502,00 PLN brutto;
części 4 zamówienia - zadania A4 – 167.076,00 PLN brutto;
części 5 zamówienia -zadania A5 – 157.680,00 PLN brutto;
część 6 zamówienia zadanie B – 419.565,00 PLN brutto;
część 7 zamówienia zadanie C –1.084.245,00 PLN brutto;
część 8 zamówienia zadanie D – 99.360,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań Część 6 zamówienia – Zadanie B 557.140,80
Część 8 zamówienia – Zadanie D 99.360,00
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KASIL, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań Część 7 zamówienia – Zadanie C 1.214.625,00
3 HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań  Część 1 zamówienia – Zadanie A1 158.436,00
Część 2 zamówienia – Zadanie A2 172.368,00
Część 3 zamówienia – Zadanie A3 183.708,00
Część 4 zamówienia – Zadanie A4 176.580,00
Część 5 zamówienia – Zadanie A5 167.616,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima oraz w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 484.082,73 PLN brutto, tym:
- Część I – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima (odc. Polna – Kadłubka; obustronnie) – 272.972,50 zł;
- Część II – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Przybyszewskiego (odc. Bukowska – Szamarzewskiego; strona wschodnia) – 211.155,23 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące
Część II 136.699,94 72 miesiące
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące
Część II 117.552,05 72 miesiące
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące
Część II 138.239,90 72 miesiące
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące
Część II 128.341,35 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące
Część II 176.532,05 72 miesiące
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące
Część II 124.831,05 72 miesiące
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące
Część II 141.349,48 72 miesiące
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania ul. Prusa
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 382.269,67 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań
252.055,13 72 miesiące
2 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 
239.220,28 72 miesiące
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 293.528,20 72 miesiące
4 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS , ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 268.842,82 72 miesiące
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznan 247.554,14 72 miesiące
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 236.480,06 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-18
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.84.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 135.300,00 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 34.911,41 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 67.703,82 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 15.780,12 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 16.684,01 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Biuro Koncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno Część II 88.834,52 84
Część III 16.022,31 84
Część IV 24.600,03 84
2 Mikomax Poznań Sp. z o.o.,
ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań
Część II 60.118,71 84
Część III 14.242,17 84
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60
Część II 66.186,07 60
Część III 15.780,12 60
Część IV 18.779,88 60
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Poznań
Część I 70.748,37 48
Część II 75.419,91 48
Część III 16.898,97 48
Część IV 48.778,11 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Długosza
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 635.972,37 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 422.073,13 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 474.556,29 72 miesiące
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 miesiące
6 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 395.376,24 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2016

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 675.201,12 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
oraz
Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo
631.071,53 72
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.84.2016

Wynajem elementów iluminacji okolicznościowej przeznaczonych do montażu na wybranych ulicach miasta Poznania.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 340.000 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena za wynajem (zł)
Kryterium II
Cena za odtworzenie (zł)
1 P.W. IPB Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 10, 44-100 Gliwice 398.162,77 58.228,20
2 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin 207.584,64 7.749,00
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-10
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.81.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej, Harcerskiej i Rynek Wschodni w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280.000 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
236.160,00 48
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 253.060,48 48
3 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5,
63-020 Zaniemyśl
246.765,99 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.82.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Góreckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 170.021,92 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 128.106,05 72
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 119.810,45 72
3 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "M-BUD-TRANS", ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 129.368,02 72
Warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.80.2016

„Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 301.014,16 72
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budnex sp. z o.o., ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów 339.061,80 48
Warunki płatnći zgodnie z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.76.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na pięciu wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 891.583,83 PLN brutto,
w tym:
dla części I  zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Estkowskiego – Garbary – Małe Garbary – 170.002,21 PLN brutto;  
dla części II zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego – 55.163,78 PLN brutto;
dla części III zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Rondo Solidarności – 98.677,40 PLN brutto;
dla części IV zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Szwajcarska – Kurlandzka - 351.950,42 PLN brutto;
dla części V zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Solidarności – Połabska – 215.790,02 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
 Część I 263.700,93 48
Część II 82.389,09 48
Część III 133.974,06 48
Część IV 307.684,41 48
Część V 187.123,22 48
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl Część III 134.469,26 48
Część IV 337.184,30 48
Część V 197.841,98 48
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 261.769,08 48
Część II 79.329,22 48
Część III 140.235,66 48
Część IV 305.448,02 48
Część V 192.035,67 48
4 Ductus sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część I 353.030,98 48
Część II 117.816,04 48
Część III 282.166,53 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.75.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 206.909,49 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
  Numer oferty
  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 "Mosty Poznań" Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 516.486,67 48

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.68.2016

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
393.600,00 48

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.73.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej i ul. Zgoda w Poznaniu”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.008.352,82 PLN brutto, tym:
- Część I – Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej w Poznaniu – 483.429,34 zł;
- Część II – Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Zgoda w Poznaniu – 524.923,48 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). Część I 345.044,77 72 miesiące
Część II 399.098,65 72 miesiące
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL,
ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań
Część I 481.515,79 72 miesiące
Część II 517.809,31 72 miesiące
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część II 392.514,75 72 miesiące
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Część II 365.049,50 72 miesiące
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 438.090,33 72 miesiące
Część II 486.978,70 72 miesiące
 
 Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-20
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 181.062,00 PLN brutto, tym na:
1 część zamówienia – Wilda - 18.198,00 PLN brutto,
2 część zamówienia – Grunwald - 38.016,00 PLN brutto,
3 część zamówienia – Nowe Miasto - 44.226,00 PLN brutto,
4 część zamówienia – Jeżyce - 46.332,00 PLN brutto,
5 część zamówienia – Stare Miasto - 34.290,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
1 część zamówienia 15.368,40
2 część zamówienia 35.834,40
3 część zamówienia 33.048,00
4 część zamówienia 34.560,00
5 część zamówienia 31.212,00
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
1 część zamówienia 19.267,20
2 część zamówienia 32.524,20
3 część zamówienia 33.868,80
4 część zamówienia 36.097,38
5 część zamówienia 24.348,60
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
1 część zamówienia 27.799,20
2 część zamówienia 47.800,80
3 część zamówienia 58.989,60
4 część zamówienia 58.069,44
5 część zamówienia 44.550,00
4 Bartosz Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogród Serwis,
ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec
3 część zamówienia 51.699,60
5 część zamówienia 41.455,80
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H „Fagus II”, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów 2 część zamówienia 37.206,00
4 część zamówienia 43.345,80
6 Wojciech Dźwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,
ul. Czechowskiego 2D/4,
64-800 Chodzież
1 część zamówienia 9.871,20
2 część zamówienia 19.538,28
3 część zamówienia 22.810,68
4 część zamówienia 16.487,28
5 część zamówienia 18.165,60
7 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
1 część zamówienia 21.589,20
2 część zamówienia 45.478,80
3 część zamówienia 57.142,80
4 część zamówienia 59.658,66
5 część zamówienia 40.986,00
8 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
1 część zamówienia 12.182,40
2 część zamówienia 26.978,40
4 część zamówienia 36.331,20
5 część zamówienia 25.639,20
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
2 część zamówienia 29.111,40
4 część zamówienia 33.214,32
5 część zamówienia 20.071,80
 
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 393.048,05 PLN brutto, tym:
- Część I - wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Brzechwy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni – 121.005,34 zł;
- Część II – wykonanie obsadzeń drzewami pasa drogowego ul. Sowice wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną posadzonych drzew – 83.934,90 zł;
- Część III – wykonanie obsadzeń drzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną posadzonych drzew – 188.107,81 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 110.156,03
Część II 59.778,00
Część III 139.827,82
2 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Część I 158.534,31
Część II 88.560,00
Część III 225.934,96
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część I 150.050,67
Część II 63.790,20
Część III 197.586,91
4 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Część I 123.285,13
Część II 63.720,00
Część III 149.662,24
5 Przemysław Felski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakładanie i Pielęgnacja Ogrodów, ul. Borówkowa 19b, 62-081 Przeźmierowo Część II 85.644,00
Część III 112.114,36
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.74.2016

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Sianowskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 650.000,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
1 Jakub Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-AQUA, Bługowo 39, 77-400 Złotów 477.856,99 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano- Transportowe Ander -87 Tomasz Janaszak Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo 449.716,66 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
3 Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz 497.619,24 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
4 Danuta Pyssa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dankar Usługi Budowlane , Wod-Kan. i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno 887.163,16 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2016

Remont nawierzchni chodników
w ul. Kopernika i w ul. Racławickiej oraz remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 704.696,96 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej, obustronnie– 252.267,76 zł;
- Część II – Remont nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od nr 64 do ul. Grunwaldzkiej; strona wschodnia – 219.991,43 zł;
- Część III – Remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Raszyńskiej –232.437,77zł;

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań Część I 206.326,05 72 miesiące
Część II 156.731,53 72 miesiące
Część III 168.161,14 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część III 163.292,54 72 miesiące
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część II 151.354,53 72 miesiące
Część III 136.722,52 72 miesiące
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Część II 164.188,04 72 miesiące
 
 Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-17
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2016

Remont nawierzchni chodnika, wjazdów, miejsc postojowych oraz pasa ruchu w ul. Rakoniewickiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 414.792,33 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 392
61-441 Poznań
272.454,27 72
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL
ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań
370.243,10 72

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-17
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.70.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej oraz roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 362.618,69 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej w Poznaniu - 187.183,37 zł;
- Część II - Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej w Poznaniu.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Część I 141.040,04 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część I 140.996,94 72 miesiące
Część II 106.759,78 72 miesiące
 
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 152.628,24 72 miesiące
Część II 113.406,49 72 miesiące
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań Część I 131.787,33 72 miesiące
Część II 115.599,78 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.69.2016

Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 320.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji przedmiotu umowy (dni kalendarzowe)
1 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c.,
ul. Folwarczna 31,
Witobel, 62-060 Stęszew
223.984,92 72 65
2 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
192.725,99 72 60
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
189.367,31 72 65
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.65.2016

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu - Etap 1 od ul. Bogusława do ul. Bratumiły

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 228.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Skrócenie terminu realizacji
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 152.200,47 72 miesiące  
skrócenie terminu o 15 dni
2 Budownictwo Drogowe Vigen sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 146.539,74 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
3 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 154.250,79 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 185.520,65 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-07
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.62.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacjach świetlnychZamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 480.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej
Kryterium III
Gwarancja jakości
1 Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILBAR", ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 489.814,73 35 dni kalendarzowych  
48 miesięcy
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2016

Budowa bezpiecznego zejścia - wejścia (schody, pochylnia w tym dla niepełnosprawnych) z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Enklawa” w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Skrócenie terminu realizacji
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budnex sp. z o.o., ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 301.030,48 72 miesiące  nie zadeklarowano skrócenia terminu - termin zgodny z pkt. 7 SIWZ
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.67.2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 900.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto (zł)
1 Michał Zieliński prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dzwigowe ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki 998.452,50

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.66.2016

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń komunikacyjnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 450.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto (zł)
1 Michał Zieliński prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dzwigowe ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki 469.552,50

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-09-30
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.57.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Solnej i Małe Garbary (na odc. od ul. Młyńskiej do ul. Wronieckiej) wraz z wdrożeniem zmian na 4 sygnalizacjach świetlnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Kryterium III
Gwarancja jakości
1 Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILBAR", ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 220.414,00 40 dni kalendarzowych  
48 miesięcy
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-26
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.63.2016

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 321.341,81 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:
1. Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "POLHOL" Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań - lider konsorcjum;
2. Marian Chara prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań - członek konsorcjum;
3. Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "PERS", ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las - członek konsorcjum.
220.414,00

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.60.2016

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Grunwald w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 468.277,22,00 PLN brutto, w tym dla:
- cześci I zamówienia - 111.362,37 PLN;
- części II zamówienia - 113.463,45 PLN;
- część III zamówienia - 94.282,97 PLN;
- część IV zamówienia - 149.168,43 PLN.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złozyli następujący Wykonawcy:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Zadanie nr 1 104.964,90
2 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Zadanie nr 1 90.269,92
Zadanie nr 2 102.067,17
Zadanie nr 3 93.450,30
Zadanie nr 4 117.698,99
3 Garte sp. z o.o., sp. k., ul. Słoneczna 5,
62-020 Swarzędz
Zadanie nr 1 115.347,50
Zadanie nr 2 109.042,79
Zadanie nr 3 75.800,42
Zadanie nr 4 104.983,82
4 Park – M  POLAND sp. z o.o., ul. Piaski 12,
33-340 Stary Sącz
Zadanie nr 1 119.682,11
Zadanie nr 2 157.129,51
Zadanie nr 3 142.235,79
Zadanie nr 4 209.974,14
5 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 104.671,25
Zadanie nr 2 104.962,89
Zadanie nr 3 81.470,13
Zadanie nr 4 155.452,29
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO – LAS Serwis,
ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań
Zadanie nr 1 75.834,62
Zadanie nr 2 112.119,99
Zadanie nr 4 144.568,83

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).
Data zamieszczenia informacji 2016-09-06
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.58.2016

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania

Zawamiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 170.531,00 PLN brutto, w tym dla:
- cześci I zamówienia - 28.840,00 PLN;
- części II zamówienia - 28.840,00 PLN;
- część III zamówienia - 37.617,00 PLN;
- część IV zamówienia - 37.617,00 PLN;
- część V zamówienia - 37.617,00 PLN.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złozyli następujący Wykonawcy:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI – Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań Część III 35.640,00
2 Zakład Kształtowania Zieleni Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Pozań Część IV 36.450,00
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Część II 27.321,52
Część III 38.849,22
4 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Część V 37.422,00
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo- Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 28.069,20
Część II 25.957,80

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ).


 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-01


Dowiedz się więcej