*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert

drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.01.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 652.644,00 zł brutto, w tym:
dla części I zamówienia  – 90.887,40 zł brutto
dla części II zamówienia – 91.929,60 zł brutto
dla części III zamówienia  – 81.631,80 zł brutto
dla części IV zamówienia – 102.945,60 zł brutto
dla części V zamówienia  – 121.807,80 zł brutto
dla części VI zamówienia – 163.441,80 zł brutto


W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło I 149.206,32
IV 154.732,68
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo I 116.316,00
II 119.826,00
III 118.260,00
IV 132.138,00
V 148.068,00
VI 263.250,00
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I 181.386,00
II 181.710,00
III 162.972,00
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
I 132.613,20
IV 167.335,20
5 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo V 375.321,60
VI 428.284,80
6 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów II 132.861,60
III 119.007,36
7 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
158.263,20
IV 178.416,0
V 213.872,40
VI 267.753,60
 

 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-18
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.113.2017

Serwis detekcji i konstrukcji wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część I: 799 869,00 zł
- część II: 799 869,00 zł
- część III: 799 869,00 zł
 
Część I:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
2 164 478,83 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
892 449,65 48
 
 
Część II:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
2 125 077,20 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
848 021,11 48
 
 
 
Część III:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
1 664 983,72 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
932 687,01 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-08
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.116.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (FR-90, FR-93, VTC–99) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 955.267,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 375.200,12 36
2 Grzegorz Kawka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H. U. TELSAT, ul. J. Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice 859.341,96 36
 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-08
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.115.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR TRAFFIC) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 832 759,20 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. MSR TRAFFIC Sp. z o.o.
Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
Wysogotowo, ul. Kamienna 7
62-081 Przeźmierowo
1 009 400,98 12
Data zamieszczenia informacji 2018-01-05
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.117.2017

„Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych”

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Al.-Tel-Com Grzegorz Tietz
os. Kosmonautów 12/56
61-627 Poznań
166 726,50
2 PPHU KOZNAK
Przemysław Kozak
Starkówiec Piątkowski 26A
63-013 Szlachcin
159 823,74
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 264 603,75 zł brutto,
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-22
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.102.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 14.278.014,23 zł brutto,
w tym:
- dla Części I  (Zadania nr 1) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta: kwotę w wysokości: 12.999.774,06 zł brutto.               
 
- dla Części II (Zadania nr 2) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi: kwotę w wysokości 683.500,73 zł brutto.
 
- dla Części III (Zadania nr 3) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego: kwotę w wysokości 594.739,44 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
1 12.586.346,46 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 42
2 579.145,50 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 42


 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-11
drukuj
Nr postępowania DZ.ZN.341.108.2017

Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 394 465,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań
479 700,00
2. Konsorcjum firm:
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
i
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa
418 200,00
3. Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ Wielka Brytania
działająca w Polsce, w formie oddziału, pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
735 540,00
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-11
drukuj
Nr postępowania DZ.IP.341.114.2017

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 150.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 121.998,78
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 100.407,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-08
drukuj
Nr postępowania DZ.IP.341.99.2017

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część I: 2 700 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
1. Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
3 028 776,60 3
 
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część II: 700 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
1. Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
359 160,00 3
2. Konsorcjum firm:
Lider – Pełnomocnik Konsorcjum:
Projekt Parking Service Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań
 
Partner Konsorcjum:
Parking Control Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań
392 351,28 1
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-05
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.109.2017

Serwis i konserwacja urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 615 428,04
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 ATEMS Sp. z o.o.
Złotkowo ul. Złota 7
62-002 Suchy Las
2 066 400,00
2 Ins-Building Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
597 600,00
Data zamieszczenia informacji 2017-12-01
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.96.2017

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania w roku 2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.873.170,20 PLN brutto, tym dla :

części 1 zamówienia - zadania A1 – 165.348,00 PLN brutto;
części 2 zamówienia - zadania A2 – 212.868,00 PLN brutto;
części 3 zamówienia - zadania A3 –168.264,00 PLN brutto;
części 4 zamówienia - zadania A4 – 174.852,00 PLN brutto;
części 5 zamówienia -zadania A5 – 146.772,00 PLN brutto;
część 6 zamówienia zadanie B – 509.656,20 PLN brutto;
część 7 zamówienia zadanie C –1.396.050,00 PLN brutto;
część 8 zamówienia zadanie D – 99.360,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań  Część 1 zamówienia – Zadanie A1 163.404,00
Część 2 zamówienia – Zadanie A2 221.940,00
Część 3 zamówienia – Zadanie A3 176.958,00
Część 4 zamówienia – Zadanie A4 182.844,00
Część 5 zamówienia – Zadanie A5 153.144,00
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KASIL, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań Część 6 zamówienia – Zadanie B 482.505,00
Część 7 zamówienia – Zadanie C 1.485.225,00
1 Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań Część 6 zamówienia – Zadanie B 692.367,00
Część 8 zamówienia – Zadanie D 99.360,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-30
drukuj
Nr postępowania DZ.T0.341.112.2017

Stała konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni w wybranych obiektach.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 325 458,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium - Cena brutto (zł)
1 Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek
ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki
357 192,00
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 390 549,60 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium - Cena brutto (zł)
1 Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek
ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki
430 992,00
Data zamieszczenia informacji 2017-11-27
drukuj
Nr postępowania DZ.T).341.106.2017

„Ochrona obiektu-Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

 
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 020 900,00 zł brutto,
 
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych „LEX” Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz
1 083 384,00
2
Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań
1 102 040,64
3
Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
1 393 828,13
4
Grzegorz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem
1 243 382,40
5
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań
1 157 213,52
6
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
914 780,52
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2017

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 97 200,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin podjęcia działań (godziny)
1 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań
79 056,00 zł 2
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-23
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska – Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego – Wojciechowskiego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:
Dla części I zamówienia  – 145 393,01 zł brutto
Dla części II zamówienia – 240 480,26 zł brutto
Dla części III zamówienia – 216 500,85 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym

 
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
I 165 804,00 48 TAK
II 278 103,00 48 TAK
III 256 701,00 48 TAK
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
I 157 809,00 48 TAK
II 290 403,00 48 TAK
III 243 220,20 48 TAK

 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-20
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.101.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańska – wyjazd z osiedla Kopernika

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
415 149,60 48
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
349 566,00 48
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 403 884,34 zł brutto,
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.103.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392
61-441 Poznań
241 263,82 72 C 12/15
2 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
208 322,48 72 C 12/15
3 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
206 797,96 72 C 12/15
4 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
358 334,79 72 C12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-11-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2017

„Budowa chodnika w ul. Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole”

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Drobud Sp. z o.o.
ul. Szarych Szergów 25
60-462 Poznań
225 547,51 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
220 149,07 72
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
194 558,33  
72
4 PTB Marcin Borkowski
Miękowo, ul. Dojazd 5
62-005 Owińska
248 360,71  
72
5 AN BRUK
Antoni Napierała
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
248 971,04  
72
6 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
253 825,75  
72
7 Planerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
257 281,68  
72
8 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
250 222,84  
72
9 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
194 292,94  
72
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 294 372,00 zł brutto,
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-02
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.94.2017

Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
410 251,32 72
2 Planerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki, Kamionki ul. Wiklinowa 28
412 654,73  
72
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
297 634,77  
72
4 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
388 062,91  
72
5 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
316 921,00  
72
6 Drogbet Wieczorek Sp.j.
ul. Rolna 8-10
62-081 Przeźmierowo
367 004,90  
72
7 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
292 129,51  
72
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 401 800,09 zł brutto,
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-31
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.95.2017

Rowerowy Łazarz - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Niegolewskich pomiędzy rynkiem Łazarskim a ulicą Jarochowskiego

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 127 658,08 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
263 687,78 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-31
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.86.2017

Budowa sygnalizacji na przejeździe tramwajowym ul. Starołęcka w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 300 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
398 704,50 48
2. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
249 723,21 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-17
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.84.2017

Budowa schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych po terenie w ciągu ul. Śliskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 590 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki
ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo
62-006 Kobylnica
592 906,52 72
2. „Mosty Poznań” Sp. z o.o.
ul. Forteczna 12 blok E
61-362 Poznań
689 452,83 72
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.89.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 243.187,64 72 C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 355.057,34 72 C 12/15
3 Konsorcjum firm w składzie:
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
Oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
247.321,39 72 C 12/15
4 TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Tomasz Kujawa, Katarzyna Matuszewska, ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań 253.819,01 72 C12/15
5 Firma Drogowa ANDAR s.c. Anna Białobrzycka, Dariusz Białobrzycki, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.965,27 60 C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.88.2017

Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 203.456,58 zł brutto,
w tym:
Dla części I zamówienia  – 135.124,20 zł brutto
Dla części II zamówienia – 68.332,38 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodrczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
172.486,80
II 93.408,24
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2017

„Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej  
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 202 538,44 72 C 12/15  
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 188 654,82 72 C 12/15  
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 191 454,38 zł brutto
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-11
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 295 689,75 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Okres rękojmi za wady (miesiące)

 
1 INPRO-BUD Andrzej Świderski Spółka jawna,
ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań
370 711,45 72
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 190 257,69 zł brutto
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Brak ofert
Data zamieszczenia informacji 2017-10-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 545.303,19 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 279.600,41 zł brutto
Dla części II zamówienia – 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń  
I
243.812,08 72 C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski  
I
322.929,00 72 C 12/15
II 298.491,71 72 C 12/15
3 NDR sp. z o.o., ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa I 237.668,20 72 C 12/15
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska I 241.766,16 72 C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-26
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2017

Rewaloryzacja zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej i Hetmańskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 165.186,14zł brutto
 
W przedmiotowym postepowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina 176.000,47
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Promnice, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska 176.933,93

 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.76.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grobla w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   180.622,76 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo   219.674,68 72 C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-09-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2017

Remont nawierzchni jezdni w ul. Woźnej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   394.334,40 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 349.569,44 72
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 316.523,03 72
Data zamieszczenia informacji 2017-09-11
drukuj
Nr postępowania DZ.RR.341.73.2017

Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu „Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   365.586,43 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
Kryterium III
Termin wykonania robót budowlanych (dni)
1 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49, 11-042 Jonkowo 522610,20 15 60
Data zamieszczenia informacji 2017-09-11
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2017

Przebudowa ul. Osinowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  432.589,00 zł brutto:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 408.459,51 72
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 338.246,48 72
3 Anna Białobrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.100,59 72
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
328.888,31 72
5 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 367.109,27 72
6 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 294.895,09 72
Data zamieszczenia informacji 2017-09-06
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.75.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 330 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO
ul. Oleska 176
45-231 Opole
332 284,50 36  
 
0,2
2 Grzegorz Beta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
326 380,50 36 0,2
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-05
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 161 568,00 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 27 234,00 zł brutto
Dla części II zamówienia – 27 234,00 zł brutto
Dla części III zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Dla części IV zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Dla części V zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Część zamówienia: I II III IV V
1 Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c.
ul. Naramowicka 314
61-601 Poznań
- - - 36 450,00 -
2 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO
ul. Gołężycka 132
61-357 Poznań
- - - - 37 422,00
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
27 945,00 30 429,00 38 070,00 39 690,00 39 690,00
4 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
- - - 48 600,00 -
5 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych
ul. Langiewicza 18/1
61-502 Poznań
- - 37 260,00 - -
6 Konsorcjum firm:
KDS Sp. z o.o.
ul. Północna 1
61-719 Poznań
i
Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań
25 957,80 25 957,80   - -

 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.69.2017

WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO PRZEGLĄDU DRZEWOSTANU W PASACH DROGOWYCH MIASTA POZNANIA ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO NAD CIĘCIAMI PIELĘGNACYJNYMI DRZEW PRZYULICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYCINKI W CZASIE PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 150 935,40 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 26 557,20 zł brutto
Dla części II zamówienia – 35 537,40 zł brutto
Dla części III zamówienia – 41 072,40 zł brutto
Dla części IV zamówienia – 39 025,80 zł brutto
Dla części V zamówienia – 8 742,60 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Andrzej Blarowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEO-PLAN
ul. Brzozowa 30
43-353 Porąbka
 
I
91 380,00
2 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX
os. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznań
 
II
35 352,07
3 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX
os. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznań
 
IV
39 016,08
4 Aleksandra Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Artplant
ul. Spławie 5A
61-312 Poznań
 
III
38 418,19

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.54.2017

Utrzymanie sieci i elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 2 350 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
zobowiązanie do usunięcia szkód (godziny)

 
Kryterium III
dysponowanie
minimum dwoma pracownikami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu kursu dla elektromonterów 
Kryterium IV
zobowiązanie do zatrudnienia na umowę o pracę osób do 30 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy
1. Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE
ul. Bułankowa 5 Kamionki
62-023 Gądki
 
2 204 529,00 zł 3 TAK  
 
 
NIE
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 1 050 000,00 zł brutto
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
dysponowanie
minimum dwoma pracownikami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu kursu dla elektromonterów 
Kryterium III
Zobowiązanie do zatrudnienia na umowę o pracę osób do 30 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy

 
1. Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE
ul. Bułankowa 5 Kamionki
62-023 Gądki
 
972 930,00 zł TAK NIE
Data zamieszczenia informacji 2017-08-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.66.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Podkomorskiej w Poznaniu

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 283.084,96 zł.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań   210.638,67 72 C 12/15
2 BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 257.392,14 72 C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 272.502,93 72 C 12/15
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 172.095,99 72 C 12/15
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska 198.970,14 72 C 12/15

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2017

Budowa zatoki autobusowej w ul. Głuszyna na odcinku od km 4+786,50 do km 4+851,50 w rejonie bloku 216-222 po stronie płn.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 233 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
245 468,32 72
2. BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
245 652,05 72
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
253 110,88 72
4. Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
246 230,48 72
Data zamieszczenia informacji 2017-08-17
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.68.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 711.590,70 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
    584.279,80
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-16
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.63.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 246 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Global Traffic Systems Sp. z o.o.
ul. Szamotulska 67
62-081 Baranowo
114 850,02  
36
2 IT & ITS Engineering Sp. z o.o.
ul. Leśna 13
62-080 Jankowice
148 802,94  
36
Data zamieszczenia informacji 2017-08-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.60.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jabłonkowskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172.600,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 189.833,44 72 Beton o parametrach C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 207.074,31 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 207.355,49 72 Beton o parametrach C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-07
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.59.2017

Budowa dróg pieszo rowerowych w ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych przy os. Oświecenia w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 252.067,06 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 291.953,97 72
2 BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 294.241,83 72
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 373.618,00 72

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.61.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jasna Rola i Błażeja w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 295 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
206 742,83 72
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
 
461 334,43 60
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-04
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.62.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 280 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
1 LUVIA Grzegorz Beta
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
404 670,00 36 0,2
Data zamieszczenia informacji 2017-08-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.39.2017

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie zimowym 2017/2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 25.034.061,00 zł brutto, w tym na:
Część 1 – 4.266.927,00 zł;
Część 2 – 3.192.394,00 zł;
Część 3 - 3.339.687,00 zł;
Część 4 - 3.171.963,00 zł;
Część 5 - 3.967.695,00 zł;
Część 6 - 4.508.411,00 zł;
Część 7 - 2.586.984,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 1 4.524.534,72
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część 2 3.385.296,72
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
SUEZ Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część 3 3.507.375,60
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 4 3.414.853,86
Część 5 4.124.012,11
Część 7 2.690.494,77
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 6 4.733.413,20
Data zamieszczenia informacji 2017-08-02
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.53.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu związanej z budową buspasa w ciągu ulic Garbary i Droga Dębińska w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.205.566,32 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Perfect Electro sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
1.200.590,70 48
2  SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.,
ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca
1.353.000,00 48
Data zamieszczenia informacji 2017-07-31
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Krzesiny w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 138.676,00 zł brutto.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.232,13 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Grzegorz Gajdziński prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych GRENKOP Sarbicko 73, 62-740 Tuliszków 192.738,11 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 199.950,15 72 Beton o parametrach C 12/15
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 149.288,64 72 Beton o parametrach C 12/15
5 Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 167.004,41 72 Beton o parametrach C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-25
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.52.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 600.321,80 zł brutto, w tym:
- dla części 1 obszar zachodni: 300.160,90 zł brutto;
- dla części 2 obszar północny: 300.160,90 zł brutto;
 W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Część zamówienia, o którą ubiega się wykonawca Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
1  Część 1 obszar zachodni Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 259.411,37 48
2 Część 2 obszar północny Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 254.721,87 48


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.55.2017

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 177.552,00 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia – Nowe Miasto – 141.966,00 zł brutto,
Dla części II zamówienia - Jeżyce i Grunwald – 35.586,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Kerria Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-6600 Koło Część II 50.427,30
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Geointech Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część I 97.770,24
Część II 35.532,00
3 PW OGRÓD sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część I 137.214,00
Część II 32.842,80


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2017

Przebudowa ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. Czechosłowackiej w zakresie adaptacji drogi eksploatacyjnej na ciąg pieszo-rowerowy Etap 1a, 2 i 3.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 910 321,00 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
1. KONSORCJUM FIRM:
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
 
996 030,42 zł 72 55
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lubeckiego w Poznaniu

Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 166.874,00 zł brutto.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 182.205,44 zł 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Stanisław jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 238.445,65 72 Beton o parametrach C 12/15
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 197.636,15 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2017

Wymiana nawierzchni chodnika w strefie płatnego parkowania ul. Matejki

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 287 957,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Parametry betonu podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
317 644,43 zł 72  
 
C 12/15
2 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
489 109,07 zł 72  
 
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.45.2017

Przebudowa ul. Brzechwy w zakresie remontu chodnika i ścieżki rowerowej Etap I na odcinku od ul. J. Tuwima do przystanku autobusowego przy ul. Maklakiewicza

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 240 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
362 044,30 zł 72
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
400 117,28 zł 72
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
549 999,90 zł 72
4 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
373 020,13 zł 72
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-17
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.47.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 949.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
20.460,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.44.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej oraz w ul. Szczepankowo w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 605.081,76 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej w Poznaniu – 348.651,63 zł;
- Część II – Remont nawierzchni chodnika w ul. Szczepankowo w Poznaniu – 256.430,13 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(ilość miesięcy)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 334.449,12 72 C 12/15
Część II 247.130,12 72 C 12/15
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Część I 310.798,25 72 C 12/15
Część II 240.068,57 72 C 12/15
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Część I 364.021,94 72 C 12/15
Część II 258.893,91 72 C 12/15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-12
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.46.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 300.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl 479.700,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2017

„Rozbudowa ul. Czarna Rola w Poznaniu na odcinku od ul. Pasterskiej
do ul. Naramowickiej”

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 780 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
1. RBD System Sp. z o.o.
ul. Głowna 18K
62-023 Borówiec
676 259,02 zl 72 75
2. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
 
BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań
2 342 729,40 zł 72 147
3. Konsorcjum firm:
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
 
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
812 862,22 zł 72 75
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.43.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172.395,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 RDR Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
154.327,37 zł 72 Beton o parametrach
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Masztalarskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 205 977,05 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 275 866,18 zł 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.40.2017

Wymiana dylatacji mostu Lecha w Poznaniu - nitka południowa

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 640.013,28 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym
(ilość dni kalendarzowych)
1 TARCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice; Oddział Wrocław, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 590.423,15 60 22
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.592.099,29 zł brutto,
w tym:
- dla Części I  (Zadania nr 1) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta: kwotę w wysokości: 4.199.995,82 zł brutto.                  
 
- dla Części II (Zadania nr 2) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi: kwotę w wysokości 231.027,27 zł brutto.
 
- dla Części III (Zadania nr 3) pn. Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego: kwotę w wysokości 160.072,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 1 3.553.192,02 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 36
2 169.086,87 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 36
2 Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław 3 198.245,25 Czas usunięcia awarii urządzeń WIM 45 godzin 42


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 800.000,00 zł brutto, w tym:
- dla części 1 obszar zachodni: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 2 obszar północny: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 3 obszar wschodni: 266.666,66 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę:
 
Numer oferty Część zamówienia, o którą ubiega się wykonawca Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
1  Część 3 obszar zachodni Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 199.547,21 48


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.38.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Płockiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 214.181,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 185.699,10 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
141.801,90 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-12
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.33.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Kazimierza Wielkiego i Mostowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 212.010,87 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo. 523.956,51 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 242.691,30 48
3  ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 256.701,00 48
Data zamieszczenia informacji 2017-06-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 220.877,22 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 212.300,16 72 Beton o parametrach C 12/15
2 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.729,98 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
174.064,03 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.35.2017

Przebudowa chodnika po stronie zachodniej i wyznaczenie miejsc do parkowania po stronie wschodniej w ul. Zagonowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 273.159,62 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 394.773,47 72
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
269.440,18 72
4  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 338.481,81 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 260.552,72 72
Data zamieszczenia informacji 2017-06-05
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.28.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary - Estkowskiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 198.960,07 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak sp. j. 364.913,33 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 345.013,04 48
3  Energo-Tech sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo 358.937,09 48
Data zamieszczenia informacji 2017-05-31
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.34.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biedrzyckiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 209.371,31 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
149.505,00 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 211.695,18 72
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
163.975,16 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-30
drukuj
Nr postępowania DZ.RR.341.27.2017

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy św. Łazarz w Poznaniu

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
(w latach)
1 GZD sp. z o.o., sp.k.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
294.097,22 15
2 Konsorcjum firm:
ROTOMAT sp. z o.o.,
ul. Stabłowiecka 134, 56-062 Wrocław
DUCTUS sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
595.475,34 10
Data zamieszczenia informacji 2017-05-22
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.32.2017

Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu - etap 2

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 1.103.960,51 72
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 774.051,44 72
3  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 857.974,20 72
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 689.798,49 72
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 879.965,38 72
6 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
809.740,48 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-29
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.26.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 250.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 181.621,80
2 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań 199.658,52
3 Przemysław Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin 110.572,08


 
Data zamieszczenia informacji 2017-05-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.30.2017

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia Poznania w 2017r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 320.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła 365.310,00
2 Tomasz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMAX-Q, ul. Głuszyna 209 m 1, 61-329 Poznań 299.997,00
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 309.960,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.31.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 179.905,95 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Hanna Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rawent Serwis, ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 179.500,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.25.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 201.364,69 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bruk-Bau, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 138.370,76 60
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 125.081,66 72
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 126.514,49 72
4 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-Bud-Trans”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
143.125,88 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 134.811,30 72
6 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
121.563,50 72
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
157.860,17 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.23.2017

Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Kościuszki oraz w ul. Niezłomnych w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 345.124,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010 Pobiedziska
274.934,50 72
2 COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 385.106,12 72
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-05-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.21.2017

Dostawa koszy na odpady w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 165.189,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 46.125,00 zł;
Część II – 119.064,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 127.920,00 48
2 Jacek Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID”,
Soczówki 101, 26-330 Żarnów
Część I 46.125,00 48
3 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 111.684,00 48
4 Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna
Część I 119.925,00 48
5 ARCHISPAW Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 118.080,00 48
6 Stanisław Kęsek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KĘSBET”,
ul. Wolności 28a, 48-231 Lubrza
Część II 51.475,50 48
7 FULCO TECH Sp. z o.o.
ul. Portowa 16j, 44-100 Gliwice
 
Część I 80.836,83 48
Część II 272.828,76 48
8 METALEX Sp. z.o.o.
ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz
Część I 55.165,50 48
9 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZKTZ DOL-EK,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część I 179.580,00 -----
10 „MABUD” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część I 45.202,50 48
11 PPH „SKATOM” Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 51.660,00 48
12. Małgorzata Jania prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ASKLEPIOS
ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
Część I 25.830,00 36
Część II 176.136,00 36
Data zamieszczenia informacji 2017-04-26
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.18.2017

Budowa chodników w pasie drogowym ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 700.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 614.723,19 72
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
625.354,08 72
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 695.880,29 72
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
649.548,04 72
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 677.862,04 72
6 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk,
ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
676.023,31 72
Data zamieszczenia informacji 2017-04-21
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.16.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 397.090,46 zł brutto, w tym na:
Część I – 55.163,78 zł;
Część II – 222.898,73 zł.
Część III – 119.027,95 zł


W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca Część III 135.300,00 48 miesięcy
2 PERFECT ELEKTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I     85.387,02 48 miesięcy
Część II 236.054,85 48 miesięcy
Część III 148.739,78 48 miesięcy
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo Część I 92.338,31 48 miesięcy
Część II 220.683,01 48 miesięcy
Część III 143.145,58 48 miesięcy
Data zamieszczenia informacji 2017-04-12
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 318.570,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 "Mosty Poznań" Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 419.146,51
Data zamieszczenia informacji 2017-04-07
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.14.2017

Przebudowa ul. Morszyńskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 671.265,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki,
62-090 Rokietnica
434.517,18 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392, 61-441 Poznań 467.315,01 72
3 Szymon Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Roszkowo 1A/4, 62-085 Skoki 399.978,64 72
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7,
64-020 Czempiń
409.507,22 72
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
391.802,60 72
6 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
479.696,81 72
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
426.087,65 72
8 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 355.271,97 72
9 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 387.894,55 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-31
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 492.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 246.000,00 zł;
Część II – 246.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 MSRTRAFFIC Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo Część I 252.843,23 12 miesięcy
2 Global Traffic Systems sp. z o.o.,  Szamotulska 67, 62-081   Baranowo Część II      197.454,36 36 miesięcy
3 IT&ITS Engineering sp. z o.o., ul. Leśna 13, 62-080 Jankowice Część II 297.270,09 36 miesięcy
 
  
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-31
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8.500.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 2.010.000,00 zł;
Część II – 912.000,00 zł;
Część III - 928.000,00 zł;
Część IV - 837.000,00 zł;
Część V - 1.275.000,00 zł;
Część VI - 1.485.000,00 zł;
Część VII - 1.053.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki Część IV 852.527,16
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 2.008.810,80
Część II 911.234,88
Część IV 1.003.687,20
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Część IV 972.047,52
Część VII 1.095.118,92
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część II 1.105.833,60
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część III 1.027.166,40
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część V 1.456.056,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część VI 1.570.838,40
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań Część V 1.284.215,04
Część VII 1.193.880,60
Data zamieszczenia informacji 2017-03-27
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.13.2017

Rozbudowa ul. Strzegomskiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 257.145,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń i Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 199.212,47 72
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
223.164,05 72
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
247.035,64 72
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 186.365,15 72
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
199.301,48 72
6 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 199.315,18 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 - 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 442.652,23 zł brutto, w tym na:
Część I –     75.638,66zł;
Część II –    177.395,65 zł;
Część III - 189.618,95 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
Część III 208.339,56
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część II 166.991,98
Część III 198.023,94
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
Część II 169.388,69
Część III 220.306,56
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 105.092,10
Część II 288.516,06
Część III 215.822,34
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-23
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.10.2017

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 205.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
204.225,89 72
2 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 136.515,81 72
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 118.261,38 72
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
119.890,56 72
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 132.398,50 72
6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 140.706,45 72
Data zamieszczenia informacji 2017-03-14
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.09.2017

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.214.000,00 PLN brutto, tym:
 
  • zadanie nr 1 – Grunwald  – 233.337,15 zł brutto;
  • zadanie nr 2 – Jeżyce – 233.337,15 zł brutto;
  • zadanie nr 3 – Nowe Miasto – 248.014,13 zł brutto;
  • zadanie nr 4 – Stare Miasto – 270.882,90 zł brutto;
  • zadanie nr 5 –  Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto – 326.002,28 zł brutto;
  • zadanie nr 6 – oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu – 268.103,10 zł brutto;
  • zadanie nr 7 – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania – 287.820,00 zł brutto;
  • zadanie nr 8 – trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulicach miasta Poznania – 346.491,00 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zadanie na które złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo i Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 7 359.775,00
Zadanie nr 8
 
357.561,00
 
2 Marcin Kot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drogmax,
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew
Zadanie nr 6 277.119,00
3 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew Zadanie nr 3 268.902,60
Zadanie nr 5 339.406,20
4 Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134,
54-062 Wrocław
Zadanie nr 7 477.240,00
Zadanie nr 8 462.480,00
5 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 2 253.945,80
Zadanie nr 6 284.991,00
6 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie nr 1 256.578,00
Zadanie nr 4 297.168,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojenia ruchu w Poznaniu – Etap II

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.124.281,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.427,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych – 152.274,00 zł;
- Część II – Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych – 198.153,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS, ul. Stawska 160,
08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań Część 1 150.269,10
Część 2 182.236,80
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35,
64-730 Wieleń
Część 2 197.107,50
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Część 1 190.256,40
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.06.2017

Przebudowa ul. Błażeja w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 770.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji robót budowlanych (dni kalendarzowe)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 480.101,45 72 45
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
719.688,56 72 55
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
409.326,10 72 30
4 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
405.336,06 72 30
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
411.714,74 72 60
6 Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
525.523,02 72 40
Data zamieszczenia informacji 2017-03-08
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń
i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 244.770,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 RAWENT Sp. z o.o., Sp.k., ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 197.046,00
Data zamieszczenia informacji 2017-03-03
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin 286.172,42
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 319.288,94
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka 373.185,08
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna 329.806,05
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-23
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.04.2017

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 446.550,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
446.495,00
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2017-02-17
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.837.954,00 zł brutto, w tym na:
Część I –      1.800.000,00 zł;
Część II –     1.037.954,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II część 661.440,00
2 Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I część 2.387.430,00
II część 425.580,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.02.2017

Ochrona obiektu-Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 602.208,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 600.270,01
2 Hunters sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 626.650,56
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 675.403,46
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
565.213,53
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus
sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź i MM Service Security sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź
565.562,40
6 Grzegorz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 790.152,00
7 USI Spółdzielnia Wielobranżowa,
ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań
579.885,61
8 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 613.770,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 – 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 526 117,83 zł brutto, w tym na:
Część I –       507 302,03 zł;
Część II –     843 856,71 zł;
Część III –    687 683,85 zł;
Część IV –    265 446,06 zł;
Część V –     466 232,76 zł;
Część VI –    363 123,66 zł;
Część VII –  1 213 362,51 zł;
Część VIII –   331 637,97 zł;
Część IX –     504 803,01 zł;
Część X   –    539 700,30 zł;
Część XI  –    363 946,32 zł;
Część XII –    767 839,16 zł;
Część XIII –   524 537,31 zł;
Część XIV –   721 654,23 zł;
Część XV –    405 290,64 zł;
Część XVI –   226 915,98 zł;
Część XVII –  660 833,64 zł;
Część XVIII – 612 198,66 zł;
Część XIX –   519 753,03zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72
VI – Rejon 2C 1.398.076,20
XVI – Rejon 5B 596.273,40
XIX – Rejon 6C 1.096.011,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
IV – Rejon 2A 329.191,77
V – Rejon 2B 337.721,40
VI – Rejon 2C 279.680,04
VIII – Rejon 3B 329.835,24
4 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
XI – Rejon 4B 967.128,66
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67
II – Rejon 1B 720.579,18
III – Rejon 1C 526.058,97
VII – Rejon 3A 927.578,25
IX – Rejon 3C 805.013,64
XII – Rejon 4C 799.099,50
XIII – Rejon 4D 729.533,46
XIV – Rejon 4E 874.308,63
XVII – Rejon 6A 622.627,83
XVIII – Rejon 6B 340.179,84
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22
VII – Rejon 3A 1.359.282,39
IX – Rejon 3C 715.502,16
X – Rejon 4A 650.405,04
XI – Rejon 4B 483.405,72
XII – Rejon 4C 723.357,66
XIII-  Rejon 4D 614.846,28
XIV – Rejon 4E 762.216,81
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 534.885,84
IX – Rejon 3C 709.678,26
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-02
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 119.166,67 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-01-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu – Etap I

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 550.000,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 471.626,12 72 miesiące 120 dni kalendarzowych
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski 451.033,85 72 miesiące 50 dni kalendarzowych
3 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo 532.951,53 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
4 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
411.651,92 72 miesiące 110 dni kalendarzowych
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.102.2016

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 465.354,63 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
385.075,00
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.108.2016

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.478,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie – 170.478,00 zł;
- Część II - Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera– 186.000,00 zł;

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, 62-023 Kamionki Część I 154.980,00
Część II 185.976,00
 
Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-28
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.030.176,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Agencja Ochrony Pewność Sp. z o.o.,
ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno
1.033.716,60
 

Warunki płatności i terminy realizacji zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-19
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.93.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 386.867,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
530.515,36 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Słowackiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 621.307,44 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69 72 miesiące
2 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)  oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 390.945,91 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 326.928,16 72 miesiące
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 miesiące
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 miesiące
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska 368.988,34 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

amawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 369.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.007,40 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.728,70 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.515,41 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-02
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 827.722,80 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 165.337,20 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 99.187,20 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 108.280,80 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 80.427,60 PLN brutto;
dla części V zamówienia - 193.579,20 PLN brutto;
dla części VI zamówienia - 180.910,80 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 101.541,60
Część III 105.391,80
Część IV 77.905,80
Część VI 182.336,40
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 211.140,00
Część II 120.744,00
Część III 133.974,00
Część IV 99.576,00
Część V 231.498,00
Część VI 181.170,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony-Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 62-280 Kiszkowo Część I 175.435,20
Część II 99.705,60
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 223.689,60
Część II 101.206,80
Część IV 112.125,60
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część I 184.248,00
Część V 180.900,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część III 161.859,60
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.422.188,00 PLN brutto, tym dla :

części 1 zamówienia - zadania A1 – 160.920,00 PLN brutto;
części 2 zamówienia - zadania A2 – 159.840,00 PLN brutto;
części 3 zamówienia - zadania A3 –173.502,00 PLN brutto;
części 4 zamówienia - zadania A4 – 167.076,00 PLN brutto;
części 5 zamówienia -zadania A5 – 157.680,00 PLN brutto;
część 6 zamówienia zadanie B – 419.565,00 PLN brutto;
część 7 zamówienia zadanie C –1.084.245,00 PLN brutto;
część 8 zamówienia zadanie D – 99.360,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań Część 6 zamówienia – Zadanie B 557.140,80
Część 8 zamówienia – Zadanie D 99.360,00
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KASIL, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań Część 7 zamówienia – Zadanie C 1.214.625,00
3 HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań  Część 1 zamówienia – Zadanie A1 158.436,00
Część 2 zamówienia – Zadanie A2 172.368,00
Część 3 zamówienia – Zadanie A3 183.708,00
Część 4 zamówienia – Zadanie A4 176.580,00
Część 5 zamówienia – Zadanie A5 167.616,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima oraz w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 484.082,73 PLN brutto, tym:
- Część I – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima (odc. Polna – Kadłubka; obustronnie) – 272.972,50 zł;
- Część II – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Przybyszewskiego (odc. Bukowska – Szamarzewskiego; strona wschodnia) – 211.155,23 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące
Część II 136.699,94 72 miesiące
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące
Część II 117.552,05 72 miesiące
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące
Część II 138.239,90 72 miesiące
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące
Część II 128.341,35 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące
Część II 176.532,05 72 miesiące
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące
Część II 124.831,05 72 miesiące
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące
Część II 141.349,48 72 miesiące
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania ul. Prusa
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 382.269,67 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań
252.055,13 72 miesiące
2 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 
239.220,28 72 miesiące
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 293.528,20 72 miesiące
4 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS , ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 268.842,82 72 miesiące
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznan 247.554,14 72 miesiące
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 236.480,06 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-18
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.84.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 135.300,00 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 34.911,41 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 67.703,82 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 15.780,12 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 16.684,01 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Biuro Koncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno Część II 88.834,52 84
Część III 16.022,31 84
Część IV 24.600,03 84
2 Mikomax Poznań Sp. z o.o.,
ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań
Część II 60.118,71 84
Część III 14.242,17 84
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60
Część II 66.186,07 60
Część III 15.780,12 60
Część IV 18.779,88 60
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Poznań
Część I 70.748,37 48
Część II 75.419,91 48
Część III 16.898,97 48
Część IV 48.778,11 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-15
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Długosza
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 635.972,37 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 422.073,13 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 474.556,29 72 miesiące
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 miesiące
6 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 395.376,24 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2016

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 675.201,12 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
oraz
Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo
631.071,53 72
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-10
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.84.2016

Wynajem elementów iluminacji okolicznościowej przeznaczonych do montażu na wybranych ulicach miasta Poznania.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 340.000 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena za wynajem (zł)
Kryterium II
Cena za odtworzenie (zł)
1 P.W. IPB Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 10, 44-100 Gliwice 398.162,77 58.228,20
2 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin 207.584,64 7.749,00
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-10
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.81.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej, Harcerskiej i Rynek Wschodni w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280.000 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
236.160,00 48
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 253.060,48 48
3 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5,
63-020 Zaniemyśl
246.765,99 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.82.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Góreckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 170.021,92 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 128.106,05 72
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 119.810,45 72
3 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "M-BUD-TRANS", ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 129.368,02 72
Warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.80.2016

„Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 301.014,16 72
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budnex sp. z o.o., ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów 339.061,80 48
Warunki płatnći zgodnie z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.76.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na pięciu wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 891.583,83 PLN brutto,
w tym:
dla części I  zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Estkowskiego – Garbary – Małe Garbary – 170.002,21 PLN brutto;  
dla części II zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego – 55.163,78 PLN brutto;
dla części III zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Rondo Solidarności – 98.677,40 PLN brutto;
dla części IV zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Szwajcarska – Kurlandzka - 351.950,42 PLN brutto;
dla części V zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Solidarności – Połabska – 215.790,02 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
 Część I 263.700,93 48
Część II 82.389,09 48
Część III 133.974,06 48
Część IV 307.684,41 48
Część V 187.123,22 48
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl Część III 134.469,26 48
Część IV 337.184,30 48
Część V 197.841,98 48
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 261.769,08 48
Część II 79.329,22 48
Część III 140.235,66 48
Część IV 305.448,02 48
Część V 192.035,67 48
4 Ductus sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część I 353.030,98 48
Część II 117.816,04 48
Część III 282.166,53 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.75.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 206.909,49 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
  Numer oferty
  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 "Mosty Poznań" Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 516.486,67 48

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-26
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.68.2016

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożona oferta przez następującego Wykonawcę:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
393.600,00 48

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-24
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.73.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej i ul. Zgoda w Poznaniu”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.008.352,82 PLN brutto, tym:
- Część I – Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej w Poznaniu – 483.429,34 zł;
- Część II – Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Zgoda w Poznaniu – 524.923,48 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). Część I 345.044,77 72 miesiące
Część II 399.098,65 72 miesiące
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL,
ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań
Część I 481.515,79 72 miesiące
Część II 517.809,31 72 miesiące
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część II 392.514,75 72 miesiące
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Część II 365.049,50 72 miesiące
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 438.090,33 72 miesiące
Część II 486.978,70 72 miesiące
 
 Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-20
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 181.062,00 PLN brutto, tym na:
1 część zamówienia – Wilda - 18.198,00 PLN brutto,
2 część zamówienia – Grunwald - 38.016,00 PLN brutto,
3 część zamówienia – Nowe Miasto - 44.226,00 PLN brutto,
4 część zamówienia – Jeżyce - 46.332,00 PLN brutto,
5 część zamówienia – Stare Miasto - 34.290,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
1 część zamówienia 15.368,40
2 część zamówienia 35.834,40
3 część zamówienia 33.048,00
4 część zamówienia 34.560,00
5 część zamówienia 31.212,00
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
1 część zamówienia 19.267,20
2 część zamówienia 32.524,20
3 część zamówienia 33.868,80
4 część zamówienia 36.097,38
5 część zamówienia 24.348,60
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
1 część zamówienia 27.799,20
2 część zamówienia 47.800,80
3 część zamówienia 58.989,60
4 część zamówienia 58.069,44
5 część zamówienia 44.550,00
4 Bartosz Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogród Serwis,
ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec
3 część zamówienia 51.699,60
5 część zamówienia 41.455,80
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H „Fagus II”, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów 2 część zamówienia 37.206,00
4 część zamówienia 43.345,80
6 Wojciech Dźwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,
ul. Czechowskiego 2D/4,
64-800 Chodzież
1 część zamówienia 9.871,20
2 część zamówienia 19.538,28
3 część zamówienia 22.810,68
4 część zamówienia 16.487,28
5 część zamówienia 18.165,60
7 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
1 część zamówienia 21.589,20
2 część zamówienia 45.478,80
3 część zamówienia 57.142,80
4 część zamówienia 59.658,66
5 część zamówienia 40.986,00
8 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
1 część zamówienia 12.182,40
2 część zamówienia 26.978,40
4 część zamówienia 36.331,20
5 część zamówienia 25.639,20
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
2 część zamówienia 29.111,40
4 część zamówienia 33.214,32
5 część zamówienia 20.071,80
 
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 393.048,05 PLN brutto, tym:
- Część I - wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Brzechwy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni – 121.005,34 zł;
- Część II – wykonanie obsadzeń drzewami pasa drogowego ul. Sowice wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną posadzonych drzew – 83.934,90 zł;
- Część III – wykonanie obsadzeń drzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną posadzonych drzew – 188.107,81 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 110.156,03
Część II 59.778,00
Część III 139.827,82
2 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Część I 158.534,31
Część II 88.560,00
Część III 225.934,96
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część I 150.050,67
Część II 63.790,20
Część III 197.586,91
4 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Część I 123.285,13
Część II 63.720,00
Część III 149.662,24
5 Przemysław Felski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakładanie i Pielęgnacja Ogrodów, ul. Borówkowa 19b, 62-081 Przeźmierowo Część II 85.644,00
Część III 112.114,36
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.74.2016

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Sianowskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 650.000,00 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
1 Jakub Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-AQUA, Bługowo 39, 77-400 Złotów 477.856,99 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano- Transportowe Ander -87 Tomasz Janaszak Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo 449.716,66 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
3 Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz 497.619,24 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
4 Danuta Pyssa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dankar Usługi Budowlane , Wod-Kan. i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno 887.163,16 72 miesiące 90 dni kalendarzowych
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-19
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2016

Remont nawierzchni chodników
w ul. Kopernika i w ul. Racławickiej oraz remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 704.696,96 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej, obustronnie– 252.267,76 zł;
- Część II – Remont nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od nr 64 do ul. Grunwaldzkiej; strona wschodnia – 219.991,43 zł;
- Część III – Remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Raszyńskiej –232.437,77zł;

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań Część I 206.326,05 72 miesiące
Część II 156.731,53 72 miesiące
Część III 168.161,14 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część III 163.292,54 72 miesiące
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część II 151.354,53 72 miesiące
Część III 136.722,52 72 miesiące
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Część II 164.188,04 72 miesiące
 
 Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-17
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2016

Remont nawierzchni chodnika, wjazdów, miejsc postojowych oraz pasa ruchu w ul. Rakoniewickiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 414.792,33 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 392
61-441 Poznań
272.454,27 72
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL
ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań
370.243,10 72

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-17
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.70.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej oraz roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 362.618,69 PLN brutto, tym:
- Część I - Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej w Poznaniu - 187.183,37 zł;
- Część II - Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej w Poznaniu.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Część I 141.040,04 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część I 140.996,94 72 miesiące
Część II 106.759,78 72 miesiące
 
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 152.628,24 72 miesiące
Część II 113.406,49 72 miesiące
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań Część I 131.787,33 72 miesiące
Część II 115.599,78 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-14
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.69.2016

Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 320.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji przedmiotu umowy (dni kalendarzowe)
1 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c.,
ul. Folwarczna 31,
Witobel, 62-060 Stęszew
223.984,92 72 65
2 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
192.725,99 72 60
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
189.367,31 72 65
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-13
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.65.2016

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu - Etap 1 od ul. Bogusława do ul. Bratumiły

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 228.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Skrócenie terminu realizacji
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 152.200,47 72 miesiące  
skrócenie terminu o 15 dni
2 Budownictwo Drogowe Vigen sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 146.539,74 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
3 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 154.250,79 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 185.520,65 72 miesiące skrócenie terminu o 15 dni
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-07
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.62.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacjach świetlnychZamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 480.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej
Kryterium III
Gwarancja jakości
1 Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILBAR", ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 489.814,73 35 dni kalendarzowych  
48 miesięcy
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2016

Budowa bezpiecznego zejścia - wejścia (schody, pochylnia w tym dla niepełnosprawnych) z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Enklawa” w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Skrócenie terminu realizacji
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budnex sp. z o.o., ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 301.030,48 72 miesiące  nie zadeklarowano skrócenia terminu - termin zgodny z pkt. 7 SIWZ
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-10-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.67.2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 900.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto (zł)
1 Michał Zieliński prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dzwigowe ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki 998.452,50

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-10-03
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.66.2016

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń komunikacyjnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 450.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto (zł)
1 Michał Zieliński prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dzwigowe ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki 469.552,50

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-09-30
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.57.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Solnej i Małe Garbary (na odc. od ul. Młyńskiej do ul. Wronieckiej) wraz z wdrożeniem zmian na 4 sygnalizacjach świetlnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Kryterium III
Gwarancja jakości
1 Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILBAR", ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 220.414,00 40 dni kalendarzowych  
48 miesięcy
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-26
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.63.2016

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 321.341,81 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:
1. Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "POLHOL" Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań - lider konsorcjum;
2. Marian Chara prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań - członek konsorcjum;
3. Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "PERS", ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las - członek konsorcjum.
220.414,00

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-21
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.60.2016

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Grunwald w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 468.277,22,00 PLN brutto, w tym dla:
- cześci I zamówienia - 111.362,37 PLN;
- części II zamówienia - 113.463,45 PLN;
- część III zamówienia - 94.282,97 PLN;
- część IV zamówienia - 149.168,43 PLN.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złozyli następujący Wykonawcy:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Zadanie nr 1 104.964,90
2 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Zadanie nr 1 90.269,92
Zadanie nr 2 102.067,17
Zadanie nr 3 93.450,30
Zadanie nr 4 117.698,99
3 Garte sp. z o.o., sp. k., ul. Słoneczna 5,
62-020 Swarzędz
Zadanie nr 1 115.347,50
Zadanie nr 2 109.042,79
Zadanie nr 3 75.800,42
Zadanie nr 4 104.983,82
4 Park – M  POLAND sp. z o.o., ul. Piaski 12,
33-340 Stary Sącz
Zadanie nr 1 119.682,11
Zadanie nr 2 157.129,51
Zadanie nr 3 142.235,79
Zadanie nr 4 209.974,14
5 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 104.671,25
Zadanie nr 2 104.962,89
Zadanie nr 3 81.470,13
Zadanie nr 4 155.452,29
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO – LAS Serwis,
ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań
Zadanie nr 1 75.834,62
Zadanie nr 2 112.119,99
Zadanie nr 4 144.568,83

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ).
Data zamieszczenia informacji 2016-09-06
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.58.2016

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania

Zawamiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 170.531,00 PLN brutto, w tym dla:
- cześci I zamówienia - 28.840,00 PLN;
- części II zamówienia - 28.840,00 PLN;
- część III zamówienia - 37.617,00 PLN;
- część IV zamówienia - 37.617,00 PLN;
- część V zamówienia - 37.617,00 PLN.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złozyli następujący Wykonawcy:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI – Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań Część III 35.640,00
2 Zakład Kształtowania Zieleni Bonsai s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Pozań Część IV 36.450,00
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Część II 27.321,52
Część III 38.849,22
4 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Część V 37.422,00
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo- Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 28.069,20
Część II 25.957,80

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ).


 
Data zamieszczenia informacji 2016-09-01


Dowiedz się więcej