*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie jednostką jest Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9001 oraz ISO 14001Dowiedz się więcej