*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Oferty pracy

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu i zapraszamy do składania ofert

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych
(Dz.U. 2014,poz.1202).

Oferty kandydatów do pracy , z podanym numerem rekrutacji , przyjmujemy tylko na stanowiska i w terminach zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Dróg Miejskich publikujemy również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/.

Stanowisko ds. realizacji budowy i remontów
Termin składania ofert: 2015-11-30
Nr ref.: ZDM/DP/24/2015
Zastępca naczelnika Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg
Termin składania ofert: 2015-11-30
Nr ref.: ZDM/DP/23/2015


Dowiedz się więcej