*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

ZDM przy ul. Wilczak 17 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
telefony:

Centrala:tel.: +48 61 647 72 00
Zespół ds. ubezpieczeńtel.: +48 61 647 72 30
Sekretariattel.: +48 61 647 72 73
Wydział zarządzania i ewidencji drógtel.: +48 61 647 72 47
Wydział inżynierii i bezpieczeństwa ruchutel.: +48 61 647 72 14
Wydział utrzymania infrastruktury drogowej:
- kanalizacja deszczowa tel. +48 61 647 72 20
- zimowe utrzymanie ulic tel. +48 61 647 72 31
- opłaty za kanalizację deszczową tel. +48 61 647 72 24
- oczyszczanie ulic tel. +48 61 62 86 576
- oświetlenie drogowe tel.+48 61 64 77 215
Wydział planowania, opiniowania i uzgodnieńtel.: +48 61 647 72 72
Wydział nadzoru nad inwestycjamitel.: +48 61 647 72 66
Wydział terenów zielenitel.: +48 61 647 72 64
Wydział finansowo–księgowytel.: +48 61 647 72 86
Wydział terenowo–prawnytel.: +48 61 647 72 76
Wydział wspomagania zarządzania i komunikacji społecznej:tel.: +48 61 647 72 79
-informacja publicznatel.: +48 61 647 72 32
Wydział zamówień publicznychtel.: +48 61 647 72 22
Wydział logistykitel.: +48 61 647 72 55


Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej – biuro podawcze ul. Wilczak 17 w Poznaniu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30 tel.:+48 61 647 73 00 faks:+48 61 820 17 09
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
Centrum Operacyjne ITS oraz Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przyjmuje również zgłoszenia dotyczące awarii sygnalizacji świetlnych i zniszczonych znaków drogowych) ul. Górecka 15, tel.: +48 61 661 44 02, 661 44 46 [24h]

Wydział Parkowania ul. Pułaskiego 9 60-607 Poznań tel.: +48 61 851 50 70 e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl Wydział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 zobacz też: Parkowanie

Wydział Windykacji Należności Administracyjnych ZDM ul. Pułaskiego 9 60-607 Poznań
tel.: +48 61 659 01 14. Prosimy o telefonowanie w godzinach 8.00-14.00.

Numery kont aktywne od 01.01.2015

Numer rachunku
tytuł płatności
42 1020 4027 0000 1902 1262 7081 WADIA, KAUCJE , ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT
35 1020 4027 0000 1202 1262 7065 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH
30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 OPŁATY ZA USUWANIE POJAZDÓW
39 1020 4027 0000 1502 1262 7040 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, REKLAMY, UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, SZKODY
40 1020 4027 0000 1002 1262 7073 OPŁATY ZA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków:

Katarzyna Bolimowska Dyrektor ZDM
poniedziałek, w godzinach 13.00 – 17.00

Radosław Ciesielski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami
poniedziałek, w godzinach 13.00 – 15.00

Ireneusz Woźny - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
wtorek, w godzinach 7.30 – 9.30

Tadeusz Nawalaniec - Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu
wtorek, w godzinach 13.00 – 15.00

Aleksander Pierzchała - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
poniedziałek, w godzinach 11.00 – 13.00

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w sekretariacie ZDM (tel. +48 61 647 72 73, +48 61 647 72 81). Prosimy o podanie przedmiotu sprawy, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
e-mail: informacja.publiczna@zdm.poznan.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka PodawczaDowiedz się więcej