*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

DANE DO FAKTUR
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-000-14-40

Punkt przyjmowania korespondencji, informacja
godziny pracy: poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.30
Informacja: tel. 61 647 72 00, faks: 61 820 17 09

Sekretariat Zarządu:
tel. 61 647 72 73, 61 647 72 81
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
e-mail: informacja.publiczna@zdm.poznan.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centrala:
więcej »
tel.: +48 61 647 72 00
Zespół ds. Ubezpieczeń
Obsługa roszczeń ubezpieczeniowych w związku ze szkodami w pojazdach i szkodami osobowymi na drogach administrowanych przez ZDM
więcej »
tel.: +48 61 647 72 30 tel.: +48 61 647 72 03
Sekretariat
więcej »
tel.: +48 61 647 72 73
Wydział Budowy i Utrzymania Dróg
Remonty i naprawy nawierzchni jezdni, chodników. Równanie dróg gruntowych. Przyjmowanie zgłoszeń o ubytkach w jezdniach.
więcej »
Naczelnik Maciej Heilman: tel.: +48 61 628 65 50
Agnieszka Jankowska-Kranz – kierująca zespołem utrzymania dróg: tel. : +48 61 628 65 56
- Jeżyce: tel. 61 628 65 55
- Stare Miasto (Centrum): tel. 61 628 65 58
- Wilda: tel. 61 628 65 66,
- Grunwald: tel. 61 628 65 61,
- Nowe Miasto: tel. 61 628 65 59,
- Stare Miasto (Północ): 61 628 65 63
Zgłoszenia uszkodzenia nawierzchni: tel. 61 848 07 23, 61 652 99 31 (poniedziałek-piątek, godz. 7.00–15.00), 61 661 44 02, 61 661 44 46 [24h].
Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg:
Zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne, pod obiekty handlowe, pod reklamy. Ewidencja dróg. Zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Przejazdy nienormatywne.
więcej »
Naczelnik Izabella Kasprzak tel. 61 647 72 29
- Handel i ogródki: Stare Miasto i Wilda: tel. 61 647 72 53
- Handel i ogródki Nowe Miasto, Grunwald i Jeżyce: tel. 61 647 72 21
- Reklama: tel. 61 647 72 96
- Zajęcie pasa drogowego: Stare Miasto: tel. 61 647 72 39
- Zajęcie pasa drogowego: Wilda: tel. 61 647 75 78
- Zajęcie pasa drogowego: Jeżyce: tel. 61 647 72 90
- Zajęcie pasa drogowego: Grunwald: tel. 61 647 72 47
- Zajęcie pasa drogowego: Nowe Miasto: tel. 61 647 72 89
- Zajęcia pasa drogi wewnętrzne, faktury: tel.61 647 72 94
- Dysponowanie gruntem: tel. 61 647 72 26
- Własność działek, pas drogowy: tel. 61 647 72 95
- Ewidencja, przejazdy nienormatywne: tel. 61 647 72 69
- Zajęcie pasa bez zezwolenia (kary): tel. 61 647 75 79, 61 647 72 46
Wydział Organizacji Ruchu:
Opracowanie, zlecanie i opiniowanie projektów organizacji ruch. Przebudowa oraz utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej. Opiniowanie wniosków o zezwolenie na przeprowadzeni imprez mogących powodować utrudnienia w ruchu. Określanie warunków wjazdu pojazdów samochodowych w obszaru o ograniczonej dostępności
więcej »
Naczelnik Alicja Kuka: tel. 61 647 72 10
- Oznakowanie pionowe: tel. 61 647 72 59
- Oznakowanie poziome: tel. 61 647 72 35
- System Informacji Miejskiej: tel. 61 647 73 08
- Opiniowanie projektów organizacji ruchu: - Jeżyce, Ogrody, Smochowice, Kiekrz, Wola, Strzeszyn, Ławica, Sołacz: tel. 647 72 14
- Podolany, Piątkowo, Naramowice, Umultowo, Radojewo: tel. 61 647 72 88
- Grunwald, Łazarz, Wilda, os. Kwiatowe, Świerczewo, Dębiec, Górczyn: tel. 61 647 72 12
- Rataje, Krzesiny, Szczepankowo, Warszawskie, Miłostowo, Antoninek, Zawady: tel. 61 647 72 04
- Stare Miasto, Winogrady: tel. 61 647 72 25
Zgłaszanie uszkodzonych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic: tel. 61 661 44 02, 661 44 46, 64 65 450, 795 525 660 [24h]
Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich. Utrzymanie oświetlenia ulicznego. Utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
więcej »
Naczelnik Krzysztof Ratajczak: tel. 61 647 72 48
- Zimowe i letnie utrzymanie ulic (przyjmowanie zgłoszeń): tel. 61 647 72 31
- Jeżyce i Wilda: tel.61 647 72 45
- Grunwald: tel. 61 647 75 76
- Stare Miasto: tel. 61 647 73 05
- Nowe Miasto: tel. 61 647 72 31
- Oświetlenie drogowe i iluminacje: tel. 61 647 72 15, 61 647 72 27
- Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego: tel. 61 884 57 77 [24h] - Enea Oświetlenie, 606482651 [24h] - konserwator oświetlenia drogowego w administracji ZDM
- Opłaty za kanalizację deszczową, ewidencja kanalizacji deszczowej, przyłącza oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenów nieruchomości: tel.61 647 72 24, 61 647 72 98, 61 647 72 99
- Kanalizacja deszczowa: tel. 61 628 65 77, 61 647 72 36
- Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacyjnej, przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych: tel. 61 647 72 20
Wydział Planowania, Opiniowania i Uzgodnień:
Opiniowanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzgadnianie na Naradzie Koordynacyjnej. Sprawy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania terenu. Uzgodnienie, opiniowanie projektów drogowych.
więcej »
Naczelnik Hanna Ratajczak: tel. 61 647 72 38
- Opiniowanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego): tel. 61 647 73 26, 61 647 73 27
- Opiniowanie inwestycji celu publicznego dot. sieci uzbrojenia podziemnego: tel. 61 647 72 70
- Uzgadnianie na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej ZUD): tel. 61 647 72 70, 61 647 73 07
- Sprawy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania terenu: tel. 61 647 72 08
- Uzgodnienie, opiniowanie projektów drogowych: tel. 61 647 73 09
Wydział Nadzoru nad Inwestycjam
więcej »
tel.: +48 61 647 73 20
Wydział Terenów Zielonych
Pielęgnacja zieleni przyulicznej, nasadzenia w pasie drogowym. Nadzór nad małą architekturą w pasie drogowym.
więcej »
Naczelnik Agnieszka Szulc: tel. 61 647 72 67
- Stare Miasto (część śródmiejska): tel. 61 647 73 24
- Stare Miasto (oprócz Śródmieścia): tel. 61 647 73 25
- Jeżyce i Grunwald (część śródmiejska): tel. 61 647 72 54
- Jeżyce (pozostała część): tel. 61 647 73 21
- Grunwald (pozostała część): tel. 61 647 73 22
- Wilda: tel. 61 647 72 65
- Nowe Miasto Północ: tel. 61 647 73 24
- Nowe Miasto – pozostała część: tel. 61 647 73 23
Wydział Finansowo–Księgowy
Opłaty za zajęcie pasa drogowego (na handel i reklamy). Opłaty za dzierżawę (parkingi, koperty). Opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych.
więcej »
Naczelnik: Małgorzata Mejzińska: tel. 61 647 72 86
Kasa: tel. 61 647 72 87
Opłaty za zajęcie pasa drogowego: tel. 61 647 72 84
Opłaty za zajęcie pasa drogowego handel: tel. 61 647 73 17
Opłaty za zajęcie pasa drogowego reklama, awaria: tel. 61 647 72 49
Opłaty za dzierżawę ( parkingi, koperty): tel. 61 647 72 49
Opłaty za dzierżawę (drogi wewnętrzne): tel. 61 647 73 17
Opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych: tel. 61 647 73 06
Wydział Terenowo-Prawny
Sprawy dotyczące regulacji prawnych nieruchomości zajętych pod drogi i przeznaczanych pod drogi publiczne.
więcej »
Naczelnik: Marcin Kozłowski: tel. 61 647 72 76
Zastępca naczelnika: tel. 61 647 72 77
Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Przyjmowanie korespondencji, obsługa sekretariatu. Informacja publiczna, wiadomości prasowe. Współpraca z jednostkami pomocniczymi (radami osiedli). Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz skargi, wnioski i zapytania mieszkańców. Prowadzenie konsultacji społecznych
więcej »
Naczelnik: Agata Kaniewska: tel. 61 647 72 91
- Rzecznik prasowy: tel. 61 647 72 91, 603 606 500
- Informacja publiczna: tel. 61 647 72 32
- Współpraca z jednostkami pomocniczymi (radami osiedli):
- Stare Miasto: tel. 61 647 72 79,
- Jeżyce: tel. 61 647 72 61,
- Wilda i Nowe Miasto: tel. 61 647 73 19,
- Grunwald i Nowe Miasto: tel. 61 647 72 75.
Wydział Parkowania
Sprawy dotyczące parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
więcej »
Naczelnik: Błażej Nitshke: tel. +48 61 851 50 70
-Informacja Publiczna
tel.: +48 61 647 72 32
Wydział Zamówień Publicznych
tel.: +48 61 647 72 22
Wydział Logistyki
tel.: +48 61 647 72 55


Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej – biuro podawcze ul. Wilczak 17 w Poznaniu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30 tel.:+48 61 647 73 00 faks:+48 61 820 17 09
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
Centrum Operacyjne ITS oraz Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przyjmuje również zgłoszenia dotyczące awarii sygnalizacji świetlnych i zniszczonych znaków drogowych) ul. Górecka 15, tel.: +48 61 661 44 02, 661 44 46 [24h]

Wydział Parkowania ul. Pułaskiego 9 60-607 Poznań tel.: +48 61 851 50 70 e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl Wydział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 zobacz też: Parkowanie

Wydział Windykacji Należności Administracyjnych ZDM ul. Pułaskiego 9 60-607 Poznań
tel.: +48 61 659 01 14. Prosimy o telefonowanie w godzinach 8.00-14.00.

Numery kont aktywne od 01.01.2015

Numer rachunku
tytuł płatności
42 1020 4027 0000 1902 1262 7081 WADIA, KAUCJE , ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT
35 1020 4027 0000 1202 1262 7065 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH
30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 OPŁATY ZA USUWANIE POJAZDÓW
39 1020 4027 0000 1502 1262 7040 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, REKLAMY, UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, SZKODY
40 1020 4027 0000 1002 1262 7073 OPŁATY ZA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków:

Katarzyna Bolimowska Dyrektor ZDM
poniedziałek, w godzinach 13.00 – 17.00

Radosław Ciesielski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami
poniedziałek, w godzinach 13.00 – 15.00

Ireneusz Woźny - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
wtorek, w godzinach 7.30 – 9.30

Grzegorz Pluta, Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu
poniedziałek, w godzinach 12.00 – 14.00

Krzysztof Olejniczak - Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu
wtorek, w godzinach 13.00 – 15.00

Aleksander Pierzchała - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
poniedziałek, w godzinach 11.00 – 13.00

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w sekretariacie ZDM (tel. +48 61 647 72 73, +48 61 647 72 81). Prosimy o podanie przedmiotu sprawy, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.Dowiedz się więcej