Poprawa warunków poruszania się pojazdów wyjeżdżających z Poznania w kierunku północnym i tych jadących od Suchego Lasu w stronę centrum to najważniejsze założenie konsultowanej koncepcji. Zakłada ona szereg zmian, które usprawnią poruszanie się w północnej części miasta. To między innymi budowa nowych i przebudowa istniejących dróg, rozwój infrastruktury rowerowej i budowa chodników.

W zakładce „Konsultacje społeczne” opublikowany został dokładny opis proponowanych rozwiązań. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, które potrwają do 18 października br. Opiniowanie jest prowadzone w formie geodyskusji. Na tej stronie internetowej zamieszczony został interaktywny plan sytuacyjny. Kliknięcie na wybrany obszar otwiera jego opis i umożliwia zostawienie komentarza.

Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych zostaną przeanalizowane przez merytoryczny wydział ZDM i projektantów. Podsumowanie konsultacji zostanie opublikowane na stronie ZDM w terminie do 18 listopada br., a odpowiedzi na przesłane uwagi – w ciągu kolejnych 30 dni, czyli do 18 grudnia br.

 

 

Konsultacje społeczne trwają od 4 do 18 października 2021r.