Roboty na węźle rozjazdowym Śródka od strony ul. Wyszyńskiego będą miały podobny przebieg jak te od strony ul. Jana Pawła II. Prowadzone prace, podobnie jak w dwóch poprzednich etapach, będą polegały na wymianie dwóch rozjazdów, nawierzchni torowej (na łuku przed mostem Chrobrego) i drogowej (przy ul. Wolnica).

1 sierpnia rozpoczną się prace na pl. Wielkopolskim i moście Bolesława Chrobrego. Od tego dnia na tym odcinku nie będą jeździć tramwaje. Dwa dni później ruszą roboty związane z rozpoczęciem II etapu na rondzie Śródka.  Przy placu Wielkopolskim zamknięty będzie wyjazd w stronę ul. Wolnica. Możliwy będzie wjazd i wyjazd na ul. 23 Lutego.

W rejonie mostu Chrobrego z uwagi na bezpieczeństwo pojazdów przejeżdżających podczas  trwających prac rozbiórkowych, podjęta została decyzja o czasowym zawężaniu także nitki wjazdowej do miasta na ul. Estkowskiego (codziennie od godz. 7:00 do max. godz. 18:00). Zakończenie prac rozbiórkowych planowane jest w niedzielę 4 sierpnia do godz. 18:00.

Jednocześnie Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od poniedziałku 5 sierpnia na torowisku w rejonie mostu rozpoczną się prace montażowe, w trakcie których zamykany będzie jeden wewnętrzny pas ruchu ul. Estkowskiego (wyjazdowy lub wjazdowy) w zależności od aktualnego zakresu prowadzonych prac.

Najważniejsze zmiany będą przeprowadzone jednak na rondzie Śródka. Zamknięty zostanie ruch tramwajowy od strony ul. Wyszyńskiego, co uniemożliwi bezpośredni przejazd w relacji Podwale - Jana Pawła II oraz Warszawska - Jana Pawła II. Aby dostać się w kierunku ul. Jana Pawła II stworzona zostanie przewiązka usytuowana za przystankiem tramwajowym na ul. Wyszyńskiego.

Prace przy rondzie Śródka spowodują znacznie większe utrudnienia niż prace wykonywane w poprzednich etapach remontu. W szczególności dotyczyć to będzie lewoskrętu z ul. Warszawskiej oraz przejazdu z ul. Podwale na wprost. W związku z powyższym wprowadzone zostaną dodatkowe tablice informujące, zachęcające kierowców do omijania ronda Śródka oraz obrazujące zasady poruszania się na tym obszarze podczas prowadzonych prac.

W godzinach od 7 do 19 przewiduje się wyłączenie sygnalizacji świetlnej na rondzie oraz sterowanie ręczne ruchem poprzez uprawnione służby  Policji oraz Nadzoru Ruchu MPK.

Zmiany w komunikacji publicznej przy Śródce

Od 1 sierpnia na odcinku od ronda Śródka do pl. Wielkopolskiego nie będą kursowały tramwaje. Do nocy z 2 na 3 sierpnia prace będą prowadzone poza pasami ruchu drogowego - w tarczy samego ronda oraz w obrębie przejścia dla pieszych przy przystanku.

Wykonany został tymczasowy przejazd pozwalający na wyjazd autobusów z dworca Śródka bezpośrednio w lewo w ul. Wyszyńskiego. Dzięki temu autobusy jadące w kierunku ul. Garbary (T8, 167 i 911) nie będą musiały objeżdżać ronda.

Aby ułatwić podróżowanie od ronda Śródka w stronę centrum, uruchomiona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" T8. Będzie ona dojeżdżać do Al. Marcinkowskiego i zawracać na wysokości placu Wolności.

Uruchomiona zostanie linia nr 4, jednak jej trasa - z uwagi na prace na ul. Wyszyńskiego - ulegnie skróceniu. "Czwórka" będzie kursować od pętli Połabska do pl. Wielkopolskiego.

Innymi trasami niż w lipcu będą poruszać się linie nr 8 i 17.  "Siedemnastką" będzie można dojechać do pętli Zawady przez Św. Marcin i most Rocha. Druga, poza "siódemką", linia na Zawady, nie tylko wzmocni komunikacyjnie obszar Śródki, ale także pozwoli części mieszkańców, którzy dojeżdżają od wschodniej strony, przesiadkę na tramwaj już na pętli na Zawadach. Linia nr 8 zamiast przez plac Wielkopolski pojadą przez ul. Św. Marcin, most Rocha, Jana Pawła II i dalej na pętlę przy ul. Warszawskiej.

Ciąg dalszy prac na ul. Głogowskiej

1 sierpnia rozpocznie się także kolejny etap remontu na ul. Głogowskiej - w rejonie pętli Górczyn, a dwa dni później prace, powodujące utrudnienia dla kierowców na skrzyżowaniu Głogowska / Ściegiennego.

Ul. Głogowska nie jest dostępna dla tramwajów pomiędzy mostem Dworcowym a ul. Hetmańską. Od 1 sierpnia nie będą one dojeżdżały również dalej, do pętli Górczyńskiej. Trasy linii nr 8 i 14 zostaną skrócone do przystanku Głogowska/Hetmańska. Do tego węzła - a dokładnie do przystanku tymczasowego zlokalizowanego na czas prowadzonych prac przy zajezdni MPK Poznań - dojeżdżać też będą autobusy linii nr 610, 614, 616, 701, 702, 703, 704 i 710, co ułatwi pasażerom przesiadkę.

Ulicą Głogowską, aż do przystanku Poznań Główny nadal będą kursowały autobusy linii nr 149, 175 i 180, obsługiwane taborem o większej pojemności.

Dodatkowo, aby ułatwić przemieszczanie się w tym rejonie, w dni robocze na trasie Poznań Główny-Ostatnia uruchamiana będzie linia autobusowa za tramwaj T5. Na tzw. dolnej trasie PST - z Piątkowa do Dworca Zachodniego - nadal będzie kursował tramwaj linii nr 19 (w dni robocze, w godzinach szczytu).

Pasażerowie, aby "ominąć" miejsca, w których będą występować utrudnienia, mogą korzystać z połączeń kolejowych. Posiadacze ważnego w strefie A biletu okresowego na sieć mogą podróżować po Poznaniu także pojazdami POLREGIO i Kolei Wielkopolskich pomiędzy stacjami posiadającymi w nazwie Poznań oraz Kiekrz (bez konieczności zakupu dodatkowego biletu na kolej). Ta oferta z pewnością zainteresuje podróżnych z okolic stacji kolejowych Poznań Wschód, Poznań Antoninek czy Poznań Górczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej można znaleźć na stronie poznan.pl,a także ZTM i MPK.

Zmiany w taryfach biletowych

Od 1 sierpnia zmieniona zostanie również taryfa biletowa. Korekty wprowadzone zostały także w wykazie ulg i zwolnień.

Z początkiem sierpnia następuje integracja transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Oznacza to, że utworzona zostanie nowa strefa taryfowa - D, a liniami autobusowymi nr 501, 502, 560 i 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM.

W związku z integracją dla pasażerów dostępne będą nowe bilety, uwzględniające strefę D. Jednocześnie wprowadzone zostaną korekty w zakresie biletów jednorazowych czasowych i krótkookresowych.

Tego samego dnia zmienione zostaną przepisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy organizowane przez ZTM. Uczniowie podstawówek z Poznania i wszystkich gmin objętych porozumieniami międzygminnymi będą mogli podróżować komunikacją zbiorową bezpłatnie, a pozostali mieszkańcy tych gmin, także spoza powiatu poznańskiego, uzyskają prawo do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego - pod warunkiem rozliczania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania.

Więcej na temat zmian w taryfach można przeczytać na stronach: poznan.pl oraz ZTM

op. RB

Załączniki