Zgodnie z projektem na ulicy Mostowej pojawiły się lipy drobnolistne i klony polne oraz kilka gatunków krzewów m.in. kosodrzewina, berberys, ognik czy tawuła. Nowa zieleń została posadzona od ulicy Kazimierza Wielkiego aż po ulicę Wielką. Prace były prowadzone w miejscach, gdzie jest już teren przeznaczony pod zieleń, a także w nowych przestrzeniach.

Przy Muzeum Etnograficznym dosadzono lipy oraz krzewy. Klony zostały posadzone w rejonie kościoła pw. Wszystkich Świętych. Tam gdzie było to możliwe zostały powiększone misy rosnących już drzew, aby polepszyć roślinom warunki siedliskowe. Dodatkowe tereny z zielenią niską pojawiły się m. in. w okolicy skrzyżowania z ulicą Wierzbową i Marii Magdaleny, gdzie wcześniej była zabrukowana powierzchnia nie służąca ani parkowaniu ani pieszym.   

Łącznie posadzono 8 drzew i prawie 400 sztuk krzewów. Lokalna rada osiedla finansowała te prace.

Warto dodać, że na jesień tego roku zaplanowane są kolejne nasadzenia drzew i krzewów na tej ulicy. Będzie to kontynuacja zakończonych obecnie prac.