W piątek (13 lipca) odbył się odbiór techniczny nowej nawierzchni jezdni ułożonej na większej części ulic Wodnej i Ślusarskiej. Remont, który rozpoczął się w maju polegał na wymianie istniejącej kostki rzędowej na kostkę, która poddana została  wcześniej rewaloryzacji, tj. ścięciu lica i jego spłomieniowaniu, celem nadania szorstkości. Tego samego rodzaju kostka została w  ubiegłym roku wbudowana w jezdnię ulicy Woźnej.

Dzięki temu uzyskano nawierzchnię, z której wygodniej mogą korzystać piesi, rowerzyści oraz kierowcy. W odbiorze prac uczestniczył między innymi Jacek Maleszka z Rady Osiedla Stare Miasto. – To co zostało wykonane robi pozytywne wrażenie. Widać znaczną różnicę pomiędzy stanem obecnym, a tym co było przez rozpoczęciem remontu – tłumaczy radny osiedlowy.

Prace prowadzone na ulicy Wodnej - na odcinku od wjazdu na plac Kolegiacki do ulicy Klasztornej i  ulicy Ślusarskiej (od placu Kolegiackiego do ulicy Woźnej) łącznie kosztowały 540 tysięcy złotych (środki z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarządu Dróg Miejskich oraz Aquanetu).