Dodatkowo, dzięki tej inwestycji, kierowcy zyskają dwa bezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego ronda na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną i Bobrzańską. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, działając w imieniu miasta Poznań i spółki Aquanet, rozpisała przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Wybrany w postępowaniu przetargowym podmiot wyburzy łączący Żegrze i Chartowo sześcioprzęsłowy wiadukt, który powstał w latach 70. ubiegłego stulecia. Na dalsze użytkowanie obiektu nie pozwala jego stan techniczny. W jego miejsce powstanie nowy wiadukt czteroprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 6 metrów, chodnikiem o szerokości 1,5 metrów oraz ścieżką rowerową szeroką na 2,5 metra. Wjazd na nową przeprawę nad ul. Bolesława Krzywoustego będzie odbywał się przez nowe ronda, które powstaną po obu jej stronach. W rejonie skrzyżowania ul. Kurlandzkiej i Bobrzańskiej zbudowany zostanie, liczący łącznie ponad 190 metrów, ekran akustyczny o wysokości od 4 do 6 metrów.

Nowy wiadukt, w odróżnieniu od dotychczasowego, będzie posiadał odwodnienie. Wody opadowe, tak jak z nowych rond, będą odprowadzane do kolektorów deszczowych. Przebudowane zostanie oświetlenie ulic i rond, które doświetli także chodnik i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji przebudowane zostaną też sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej. Planowane są nowe nasadzenia roślin, które będą łatwe w pielęgnacji i odporne na trudne warunki siedliskowe.

- W dokumentach przetargowych zapisaliśmy, że wykonawca będzie miał maksymalnie 520 dni od podpisania umowy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz zgłoszenie gotowości do puszczenia po nim ruchu. Na wykonanie wszystkich prac budowlanych będzie miał maksymalnie 550 dni od podpisania umowy. Liczymy na to, że terminy te będą krótsze, ponieważ skrócenie terminu realizacji zamówienia będzie jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą składać swoje oferty do 28 maja.