Prace na tym odcinku rozpoczną się w okolicach skrzyżowania z ul. Niestachowską i
św. Wawrzyńca oraz potrwają  do końca miesiąca. W tym czasie ruch będzie odbywał się po ulicy zawężonej do jednego pasa.

Na kolejnym etapie prac, zostanie zamknięty południowy pas na tym samym odcinku i ruch powróci na pas północny. Prace będą wówczas prowadzone w pasie zieleni oddzielającym jezdnie.

Termin realizacji zadania PIM dostosował do inwestycji PKP, która wraz z początkiem lipca rozpoczyna remont wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską. Realizacja tego remontu będzie również generowała utrudnienia w ruchu. Skoordynowanie terminu  realizacji obu zadań umożliwi ograniczenie  okresu utrudnień w ruchu kołowym w tej części miasta do niezbędnego minimum.

Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia oraz prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.