Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i zmiany stawek w strefie, które miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia prawdopodobnie zostaną odłożone w czasie. Jak informuje Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski na najbliższej sesji Rady Miasta pojawi się projekt uchwały przesuwający zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na czerwiec tego roku. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta to do czerwca nie będą wprowadzane żadne z zapowiadanych zmian – tj. zmiana stawek i godzin, zasady zakupu abonamentów. Obowiązywać będą aktualne przepisy regulujące funkcjonowania SPP.

Mając na uwadze sytuację szpitali oraz służb zaangażowanych w zwalczanie epidemii Zarząd Dróg Miejskich szuka okresowych rozwiązań w zakresie parkowania. Na uzasadniony wniosek poszczególnych instytucji proponowane są konkretne rozwiązania uzależnione m.in. od lokalizacji placówki. 

Pisemne wnioski instytucje mogą kierować do ZDM drogą mailową na adres: zdmwp@zdm.poznan.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8515 070.

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania działa bez zmian, zapewniając dostępność miejsc parkingowych w mieście. Jest to szczególnie istotne w sąsiedztwie szpitali czy aptek. Dzięki temu również mieszkańcy śródmieścia mają zapewniony dostęp do miejsc parkingowych w rejonie zamieszkania.