Zakład Robót Drogowych kontynuuje wymianę nawierzchni na ul. Ostrowskiej. Na moście i wiaduktach na ul. Hetmańskiej (i ul. Dolna Wilda) czyszczone będą wpusty. Trzeba liczyć się z wygrodzeniami. Trwa wymiana barier energochłonnych na ul. św. Wawrzyńca i ul. Dąbrowskiego.