W związku z tym, jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w nocy z piątku na sobotę 27/28 marca 2020 roku wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

W celu wymiany nawierzchni na południowym obiekcie mostu Lecha wygrodzone zostaną najpierw dwa lewe pasy na południowym moście (ruch prawym pasem), a następnie wygrodzone zostaną dwa prawe (ruch lewym pasem).


Na czas prac ruch na moście w kierunku ul. Bałtyckiej i ul. Hlonda utrzymywany będzie jednym pasem, a prędkość maksymalna pojazdów zostanie ograniczona do 50 km/h.

Ponadto prawy pas ul. Lechickiej przed skrzyżowaniem z ul. Serbską przeznaczony będzie wyłącznie do skrętu w prawo, a skręt w prawo z ul. Serbskiej na most możliwy będzie jedynie z prawego skrajnego pasa.


Nie ulegnie zmianie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej, Bałtyckiej i Hlonda. Zakończenie układania nowej nawierzchni planowane jest w kolejny weekend (uzależnione jest to od warunków pogodowych).

Przepraszamy za zmiany i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.