Zgodnie z informacjami Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie po zakończeniu prac związanych z sieciami podziemnymi, na południowej części ul. Taczaka ułożono już pierwsze warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Umożliwiło to rozpoczęcie prac po przeciwległej stronie ulicy, która została zamknięta dla pieszych. Ich ruch został przeniesiony na południową stronę i odbywał się będzie po warstwie podbudowy z kruszywa.

Przez najbliższe dni na północnej stronie ul. Taczaka będą prowadzone roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mimo zamknięcia tej części ulicy, jej mieszkańcy i użytkownicy lokali usługowych mają do nich zagwarantowane dojścia. Na ul. Garncarskiej kontynuowane będzie układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz montaż krawężników. 

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzeniem inwestycji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Należy pamiętać, że - pomimo możliwości poruszania się po podbudowie z kruszywa po południowej stronie ulicy Taczaka – jest to plac budowy.