Z tego powodu możliwe jest wygrodzenie części pasa jezdni w okolicy zjazdu na Szczepankowo (jezdnia prowadząca w stronę granicy miasta).

Kontynuowane są prace przy remontach ciągów pieszo – rowerowych na ul. Dolna Wilda i ul. Szeligowskiego.

Przypominamy także o pracach na ul. Warszewskiej (w okolicy cmentarza Miłostowo) oraz na ul. Borówki.