Oprócz tego poniedziałek (7 października) będzie pierwszym dniem kolejnego remontu jezdni. Tym razem na ul. Borówki. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Kobylepole do granic miasta. Ulica będzie przejezdna, a zakończenie przewidziane jest na 11 listopada. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Nowa nawierzchnia będzie układana na ul. Rumiankowej, prace zaplanowane są także na ul. Głogowskiej przy ul. Hallera.

Na wiaduktach na ul. Grunwaldzkiej, ul. Czechosłowackiej i na węźle Antoninek czyszczone będą wpusty.