Remonty cząstkowe przewidziane są między innymi na ulicach: Poznańskiej, Szamarzewskiego oraz Jackowskiego (na fragmencie, który nie jest przebudowywany). Malowanie oznakowania poziomego prowadzone będzie na ul. Dolna Wilda (w okolicy skrzyżowania z ul. Piastowską).