Prace drogowe zaplanowane są również na ul. Książęcej, a także na wjazdach na os. Jana III Sobieskiego od strony ul. Stróżyńskiego. Kontynuowane będzie przycinanie pnączy w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. św. Wawrzyńca. Możliwe jest wygrodzenie fragmentu pasa jezdni w rejonie połączenia ulic Kurlandzkiej i Inflanckiej, gdzie prowadzone są roboty brukarskie.