Połamane i nierówne płyty chodnikowe nie utrudniają już przejścia mieszkańcom ulicy Sokołowskiego. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich chodnik po stronie zachodniej został odnowiony na odcinku od ulicy Wiechowicza do posesji nr 3.

W ramach remontu wykonawca ułożył chodnik z kostki betonowej na powierzchni ponad 361 m² i obniżył krawężniki na wjazdach do posesji i przy przejściach przez ulicę. Obecny na odbiorze przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Piątkowo Maciej Łoś podkreślił, że rada stara się, w ramach posiadanych środków finansowych, poprawiać stan infrastruktur.  Chodnik na ulicy Sokołowskiego jest jednym z ostatnich, który wymaga remontu, a znajduje się na miejskich gruntach. Taka jest bowiem specyfika tej jednostki pomocniczej, że za większość chodników odpowiada tu spółdzielnia mieszkaniowa.

Prace remontowe kosztowały ponad 113 tys. złotych i pochodziły z puli środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Piątkowo.