Drogi i trasy rowerowe, stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego czy też odświeżony Poradnik Rowerzysty znaleźć można w tegorocznej edycji mapy rowerowej Poznania. Wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu - można ją otrzymać całkowicie bezpłatnie i bezkontaktowo. Zainteresowane osoby mogą również pobrać mapę elektroniczną w formie pliku pdf.

Każdego roku egzemplarze mapy trafiały do siedzib miejskich jednostek, gdzie były dostępne dla mieszkańców. Tym razem, z uwagi na ograniczenia w obsłudze, wprowadzone z powodu stanu epidemii, dystrybucja mapy tym kanałem może być utrudniona.

Mapa powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowy Poznań.