W odbiorach technicznych po zakończeniu prac wzięli udział:  Władysław Gała z Rady Osiedla Morasko-Radojewo i Anna Matusewicz-Potocka, przewodnicząca zarządu Osiedla Świerczewo, która powiedziała: - Nie jest łatwo poruszać się po gruntowych ulicach kiedy jest ciemno, szczególnie teraz, zimą. Oświetlenie uliczne jest konieczne żeby było bardziej bezpiecznie Mieliśmy wiele interwencji mieszkańców.

Na ulicy Podmokłej zostało zamontowanych dziewięć słupów oświetleniowych, a na ulicy Poligonowej dwanaście. Koszty inwestycji wyniosły 81 tys. złotych (Podmokła) i 102 tys. złotych (Poligonowa). Środki na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Podmokłej pochodzą z programu budowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016-2019, a na ulicy Poligonowej z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Morasko – Radojewo.