Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 16 kwietnia do 11 maja 2018 r., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Małe Garbary 8, wprowadzane będą czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie prac. W kolejnych etapach wygradzane będą fragmenty drogi dojazdowej do budynku oraz zwężony będzie prawy pas ruchu i chodnik po północnej stronie jezdni ul. Małe Garbary od posesji nr 8 do ul. Bożniczej. Ruch pieszych wzdłuż ulicy odbywać się może po kładkach.

Od 16 kwietnia do 4 maja br., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku, na początkowym odcinku ul. Sokoła (od strony ul. Maczka) wygradzane będą fragmenty jezdni i chodnika. Ruch pojazdów odbywać się ma po płycie przejazdowej. W rejonie prac czasowo obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Ponadto, w dniach 14-15 kwietnia br., w związku z demontażem żurawia budowlanego, czasowo zamknięty dla ruchu pojazdów będzie odcinek ul. Rolnej pomiędzy ul. Pamiątkową i ul. Traugutta. Ruch pieszy możliwy będzie chodnikiem po wschodniej stronie ulicy. Utrzymane zostanie dojście do posesji. Objazd zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami sąsiednimi.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności.