Prace rozpoczną się w czwartek (25 października) i będą polegały na zdjęciu starej, zniszczonej i położeniu w tym miejscu nowej nawierzchni chodnika. Koszt robót, które finansowane będą ze środków, którymi dysponuje rada osiedla Jeżyce to 75 tysięcy złotych. Powyższe prace będą prowadzone pod ruchem i spowodują lokalne utrudnienia w ruchu.

Dzięki temu przechodnie na Jeżycach zyskają wygodną przestrzeń do poruszania się. Zyska również estetyka tej części Poznania.