Będzie tam wprowadzone ograniczenie prędkości i możliwe jest wygrodzenie pasa jezdni. Na ul. Niestachowskiej (pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a wiaduktem kolejowym) wymieniane są bariery sprężyste.

Możliwe jest także wygrodzenie na ul. Lutyckiej na odcinku kilkuset metrów za wiaduktem na ul. Koszalińskiej.