Kontynuowana jest wymiana barier sprężystych na ul. św. Wincentego i ul. Dąbrowskiego, a także wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej. Ekipy Zakładu Robót Drogowych mają pracować również na ul. Umultowskiej, ul. Stróżyńskiego i w rejonie skrzyżowania ul. Pułaskiego i ul. Mieszka I.

Czyszczenie wpustów prowadzone będzie na wiaduktach na węźle Antoninek i na moście Chrobrego (pomiędzy Śródką, a ul. Garbary).