Prace drogowe prowadzone będą także na ul. Zamenhofa i ul. Wyzwolenia. Na ul. św. Wawrzyńca oraz ul. Dąbrowskiego wymieniane będą bariery sprężyste.

Wygrodzone zostaną wewnętrzne pasy jezdni. Na mostach i wiaduktach na ulicach: św. Rocha, Królowej Jadwigi oraz Krzywoustego pracownicy ZRD mają czyścić wpusty, tam możliwe także wygrodzenia.