Miejski Inżynier Ruchu informuje, że  od 23 września do 11 października 2019 r., w związku z budową sieci cieplnej, na ul. Siewnej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Siewnej i Piątkowskiej zawężane będą kolejne krótkie odcinki jezdni i wyłączane odcinki chodnika po południowej stronie ulicy. Ruch pieszych kierowany będzie na drugą stronę ulicy. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac na ul. Piątkowskiej będzie ograniczona do 30 km/godz.

Ponadto, w tym samym okresie, w związku z budową przyłącza cieplnego, zajęta zostanie część jezdni zatoki autobusowej na ul. Piątkowskiej (przy ul. Trójpole), a na ul. Trójpole zawężane będą krótkie odcinki jezdni oraz wyłączane fragmenty chodnika i pasa zieleni. Ruch pieszych w rejonie prac może odbywać się po kładkach.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

AKTUALIZACJA: W związku z zakresem prac niezbędnych w jezdni ulicy Trójpole, na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Piątkowskiej wprowadzono jeden kierunek ruchu. Objazd od strony ul. Piątkowskiej wyznaczono przez Al. Solidarności i ul. Księcia Mieszka I.