Wdrażany w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” projekt organizacji ruchu przy placówce ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, które uczęszczają do szkoły na Fabianowie. W tym celu, w obrębie szkoły wprowadzone zostanie aktywne ograniczenie prędkości do 30 km/h.

By zmobilizować kierowców do jego przestrzenia, przed przejściem dla pieszych znajdującym się przy wejściu do budynku SP nr 52 zamontowaliśmy już „poduszki berlińskie”, a poprzez zamontowanie wysepek azylu i dodanie linii krawędziowych zawężone zostały pasy ruchu w tym miejscu. Samo przejście zyskało nowe, bardziej widoczne z daleka oznakowanie (piktogramy na jezdni oraz odblaskowe znaki drogowe). Zgodne z obowiązującymi przepisami nie można parkować w rejonie „zebry”, tak by nie ograniczać widoczności – trudno zauważyć dziecko, które stoi za zaparkowanym samochodem. Ono także może nie dostrzec nadjeżdżającego pojazdu zza takiej przeszkody.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że po drugiej stronie ulicy znajduje się plac zabaw, na którym bawią się miedzy innymi dzieci ze szkoły, przedszkola czy po prostu z okolicznych domów. Dzięki zmianom przemieszczanie się dzieci z jednej strony ulicy na drugą stanie się bezpieczniejsze.

Przypomnijmy, że zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych poznaniaków wprowadziliśmy także przy szkole na ul. Bosej. Podobne rozwiązania są planowane w kolejnych punktach miasta.

Jednocześnie apelujemy do rodziców odwożących dzieci, aby przy ich odprowadzaniu parkowali swoje pojazdy w sposób bezpieczny dla pozostałych uczestników ruchu, a przede wszystkim tak aby nie ograniczać zarówno widoczności jak i przestrzeni chodnika.