I tak: 14 kwietnia przewiduje się wyłączenie z ruchu ogólnego pojazdów (z wyjątkiem pojazdów ekipy filmowej) odcinków ul. Świętosławskiej między Starym Rynkiem i ul. Kozią oraz między ul. Kozią i ul. Gołębią. Możliwe jest także krótkotrwałe wstrzymywanie ruchu pieszego.

15 kwietnia, w godz. od 4:00 do 15:00, przewiduje się wygrodzenie północnej części ul. Podgórnej na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości wjazdu na parking Kupca Poznańskiego. W tym czasie wstrzymany będzie ruch tramwajowy ul. Podgórną. Ruch pieszych na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Za Bramką odbywać się będzie po południowej stronie ulicy.

W dniach 14 i 15 kwietnia br. przez całą dobę miejsca parkingowe po południowej stronie ul. Zielonej, od ul. Strzeleckiej do stanowisk zastrzeżonych dla niepełnosprawnych, dostępne będą jedynie dla pojazdów ekipy filmowej. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z czasowo zastrzeżonych miejsc postojowych.