Prace przy usuwaniu awarii powinny się zakończyć dzisiaj. Jednak konieczne będzie jeszcze odtworzenie nawierzchni, które możliwe, że zostanie przeprowadzone jutro.

By w miarę udrożnić przejazdy wyłączona została sygnalizacja świetlna. Zamknięty został także lewoskręt z ul. Przybyszewskiego w ul. Marcelińską. Pas ten obecnie służy do jazdy na wprost.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.